Yoga nedir?

Çoğu zaman pilates ile karıştırılan ya da ilgi alanları aynı olduğu düşünülen yoga, fiziksel bedenin disiplin altına alınmasıyla da ilgilense de temel çalışma alanı zihin üzerinedir. Birçok fiziksel egzersizin de bulunduğu yoga da bu tür hareketlerin uygulanması ile zihnin kontrol edilmesi sağlanır. Genel anlamda yoganın da bir fiziksel egzersiz sistemi olduğunu söyleyenler olsa da yoganın kökeninin Hinduizm, Budizm ve Jainizm’den gelmesi, bu egzersiz bütünlerinin “meditatif” amaçlar için kullanılmasını sağlamaktadır. Hinduizm için adeta olmazsa olmazlardan biri olan yoga, bu inanıştaki geleneksel olarak kabul edilen altı yapıdan biridir.

Günümüz dillerinde kullanılan anlamlarına yoga; zihni ve bedeni kontrol etmek gibi anlamlarda kullanıldığı gibi aynı zamanda beden ile ruhu birleştirmek ve zihni kontrol altına almak olarak da kullanılmaktadır. Kavuşma ve bir araya gelme gibi anlamları da olduğu için kendi başına bir felsefeye sahip olan yoga, bu açıdan pilates gibi egzersiz programlarından kalın çizgiler ile ayrılır. Fiziksel egzersiz programlarında herhangi bir felsefe aranmasına gerek olmadığından, kişi bu uygulamayı yalnızca fiziksel sağlığına kavuşmak için yapar. Ancak yoga kendi başına bir öğretisi olan ve bütüne ait bir parça olarak görüldüğünden büyük oranda farklı bir anlama sahiptir.

Günümüzde dünyanın birçok yerinde popüler hale gelen “Sekiz Basamaklı Yoga”, tüm temelini yoga üzerine kuran ve kişinin arınarak bütünü anlamasını sağlayan bir öğreti sistemidir. Aştanga Yoga olarak da bilinen bu sistemde yoganın temel duruşu Raja ismi verilen bir hareketi gösterir ki bu da Hinduların Shiva olarak inandığı bir tanrının bilinen duruşudur. Pakistan’da yapılan bazı arkeolojik kazılar sonucunda eski İndus uygarlığına ait mühürler bulunmuş ve bu mühürlerin üzerinde de günümüzde kullanılan yoga duruşlarının tasvir edildiği görülmüştür. Bu kazılarda elde edilen mühürlerin M.Ö. 3000 yılına kadar tarihlendirilmesi günümüzde yoganın ilk olarak hangi zamanda ortaya çıktığına ait birçok görüşün birbiri ile çelişmesine de neden olmuştur.

Ayinsel bir disiplin biçimi olarak M.Ö. 900’lerde Samhitalarda kullanılan yoga benzeri hareketlerin yoganın temeli olduğu düşünülürken, Pakistan kazıları yoganın çok daha eski dönemlere ait olabileceğini göstermiştir. Meditatif yönünün çok kuvvetli, derin ve eskiye dayanması yogayı tüm fiziksel egzersiz sistemlerinden ayırmaktadır.

Bir Cevap Yazın