Yeminli tercüman olmak için yapmanız gerekenler nedir?

yeminli_tercumeYeminli tercüman olabilmek için, öncelikle yapmanız gereken, en az bir yabancı dili en iyi şekilde öğrenmeniz, bu konuda lisans düzeyinde eğitim almanız gereklidir. Aldığınız eğitimi bir notere belgeleyerek tutanak tutulmasını, yemin zaptı hazırlamasını istemelisiniz. Noteri, o yabancı dili gerçekten iyi bildiğinize ikna etmelisiniz. Aksi takdirde tutanağı asla hazırlamazlar. Noter bunun hukuki sonuçlarını bildiği için bundan imtina eder. Noterler tarafından tutulacak yemin zaptının üzerinde, tutanak tarihi, yemin biçimi, bu yabancı dilin ne şekilde bilindiği belirtilerek, zaptın tercüman ve ilgili noter tarafından imzalanması gerekir. Yemin zaptının bir nüshası noterlikte saklanarak, diğer nüshası tercümana verilir.

Yemin zaptına sahip olan tercümanlar, artık yeminli tercüman olmuştur. Onları yapacakları resmi ve özel tüm tercümeler, hem tercüman tarafından, hem de noter tarafından onaylanacak, tercümelerin bir nüshaları noter tarafından saklanarak sizler de, geçerli bir çeviriye sahip olacaksınız. Yeminli tercümanlar, sadece yemin zaptı düzenlettirdikleri noterlerle çalışabilirler. Bireysel olarak çeviri yapabilecekleri gibi, tercüme bürolarında da çalışabilirler. Yalnız şunu bilmeleri gerekir ki, imzası ve kaşesi onlar için oldukça değerlidir. Rızası dışında kimsenin kullanmasına izin vermemelidirler.

Bizler de, ihtiyaç duyabileceğimiz tüm çeviri işlemlerinde, yeminli tercümanlar aracılığı ile tercümelerimizi yaptıralım. Bilmediğimiz bir dilin yanlış çevirisi ile karşı karşıya kalmayalım. Zaten resmi işlemlerimizde, yeminli tercüman tarafından yapılmayan çeviriler kabul edilmeyecektir. Hayatımızın her aşamasında ihtiyaç duyabileceğimiz çeviriler, farklı iki kültür arasındaki köprüyü kuracak olan yeminli tercümanlar tarafından güvenle yapılacaktır. Dış ticaret alanındaki gelişmeler, uluslararası alışverişler tercümenin önemini daha iyi anlatacaktır. Bilmediğiniz bir dilin, size anlatmak istediği detayları ancak yeminli tercümanlar tarafından öğrenebilirsiniz.

Dilini bilmediğiniz tüm önemli evraklarınızın çevirisinde, kendinizi yeminli tercümanlara güvenle emanet edebilirsiniz. Ülkenizdeki gibi, aynı rahatlıkla işlerinizi güvenle yürütebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın