Yatırım nedir?

yatırım-nedirYatırım en basit tanımla, yatırım malı olarak tanımlanan ticari bir değere sahip olduğu herkes tarafından kabul edilen varlıkların satın alınması için yapılan harcamalardır. Bu ticari değere sahip olan varlıkların satın alınması için yapılan harcamalara ise genel olarak yatırım harcaması denir. Bu doğrultuda yatırım, yatırım malı satın almak için yatırım harcaması yapmak olarak da tanımlanabilir. Ancak bir harcamanın yatırım olması için her zaman bir malın satın alınması gerekmemekte, çeşitli hizmetlerin daha verimli bir hale gelmesi durumunda tüzel ya da gerçek kişinin kazancının da artması söz konusu ise bu hizmetler için yapılan harcamalar da yatırım harcaması kabul edilebilmektedir. Herhangi bir işletme sahibinin çalışanlarının iş verimliliğini arttırmak üzere insan kaynakları birimine para harcaması yani yatırım harcaması yapması, daha verimli bir biçimde çalışan personeli sayesinde gelecekte daha fazla kazanç sağlayacağı için bir yatırım olarak tanımlanır.

Bu kısa açıklamanın ardından geniş bir perspektiften bakarak yatırım kavramını açıklamak gerekirse; herhangi bir kaynak ya da değerin, tüzel ya da gerçek kişiye kısa ya da uzun vadede gelir sağlaması için kullanılması yani kalıcı harcamaya dönüştürülmesi için yapılan tüm faaliyetler birer yatırımdır. Tüm yatırımlar, yatırım harcaması yapıldıktan sonra ortaya çıkan ekonomik varlıklardır. Bireyin ya da işletmenin gelir sağlama gayesiyle yaptığı yatırım harcamaları kısa vadede hemen maddi bir kazanç elde etmesini sağlayabileceği gibi, bu yatırım harcamasından elde edilecek kazancın uzun vadeli olması da mümkündür. Kişinin ya da firmanın kazancı kısa, orta ya da uzun vadede elde etmesi, yapılan harcamanın bir yatırım harcaması olması değiştirmemektedir. Ayrıca tüzel ya da gerçek kişinin yatırım harcaması yaparak hem kısa hem de uzun vadede kazanç sağlaması yani elde edeceği maddi kazancın miktar fark etmeksizin düzenli olması da mümkündür.

Türk Dil Kurumu (TDK) yatırım için kısaca; “çıkar sağlamak veya kazanç elde etmek için yapılan davranış” ifadesini kullanmıştır. Bu TDK tanımı doğrultusunda kişinin maddi kazanç sağlamak için olduğu kadar herhangi bir alanda çıkar sağlamak için de bir eylemde bulunmasının yatırım olarak tanımlanması mümkündür. Ekonomik olarak incelendiğinde bireyler ve şirketlerin yatırım harcaması yapması mümkün olduğu gibi, devletlerin ve belirli kanunlarla yönetilen kurumların da yatırım yapması mümkündür. Devletler milli gelirin yükselmesi, makro düzeyde iktisadi büyümenin istikrarlı bir biçimde devam etmesi ve vatandaşların refah seviyesinin artması gibi amaçlarla yatırım yapabilmektedir.

Bir Cevap Yazın