Yabancı dil bilmenin avantajları nedir?

Dil vazgeçilmez olan yani zorunlu olan bir iletişim aracı olarak yeri doldurulamaz bir öneme sahiptir. Aynı toplumda hayatlarını sürdüren insanlar birbirleriyle ortak dili konuşarak ancak iletişim kurabilirler.Günümüzde çok hızlı şekilde gelişen ve değişen dünyamızda diğer milletler ile de iletişim kurmak mecburiyetindeyiz. Bu küreselleşmenin bir neticesidir.Bunu yapmadığınız zaman kendinizi yalnızlığa mahkum edersiniz. Başka bir ifade ile yabancı uluslar ile bütün alanda bilgi alışverişinde bulunabilmek, ekonomik ilişkilerimizi sürdürebilmek ve kendi düşüncelerimizi anlayabilecekleri bir şekilde ifade edebilmek için anadilimizin dışında en azından bir yabancı dil bilmememiz işimizi kolaylaştıracaktır.yab_dil
Günümüzde gerek ekonomik olsun gerekse teknolojik gelişmeler neticesinde olsun İngilizce hemen hemen bütün dünya ülkelerinde kullanılan “dünya dili” haline gelmiştir. Bu nedenden dolayı ülkemizde de yabancı dil öğretimi genellikle İngilizce öğretimi olarak yapılmaktadır. Aslında sadece ülkemizde değil diğer ülkelerde de İngilizce öğretimi diğer dil öğretimlerinden daha baskın durumdadır.

Küreselleşmenin bir sonucu olarak çağı yakalamak, çağa ayak uydurmak ve diğer ülkelerle başta teknolojik, ekonomik ve kültürel alanlar olmak üzere bütün alanlarda iletişim sağlayabilmek için İngilizce öğretiminin önemsenmesi yeterli bilgisi olan öğretmenler tarafından öğretilmesi gerekmektedir.

Günümüzde bir çok iş alanında yabancı dili konuşan elemana ihtiyaç duymaktadır. Özellikle turizm ve otelcilik, yiyecek gibi hizmet sektörü olarak tanımladığımız endüstrilerinde; film, radyo ve müzik gibi alanlarda ve milletlerarası iş yapan büyük şirketlerde yanancı dil bilen elemanlara büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Tıp, ticaret, gazetecilik, hukuk, kütüphanecilik, politik bilimler ve müzecilik gibi çok çeşitli iş sektörlerinde ve diğer resmi işlerde, yabancı bir dil bilmek çok büyük yararlar sağlamaktadır. Hatta ücret olarak diğer elemanlardan daha iyi şartlar sunmaktadır.. Üniversitelerimizde bazı bölümleri incelediğimiz zaman temel yabancı dilin yanında ikinci bir yabancı dilin öğretilmeye çalışıldığını görmekteyiz.

Yabancı bir dil bilmek yabancı kültürleri tanıma imkanı sağlar, O ülke hakkında araştırmalar yapabilir değişik kaynaklar okuyabilir, birinci kaynaktan önemli bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu açıdan bakıldığında iş dünyasında ve özle hayatta önemli avantajlar sağlanabilir. Ayrıca Kendi kültürünüzü yabancı ülke vatandaşlarına ancak dil bilerek aktarabilirsiniz. Kültürünüz hakkında önyargıları bu şekilde kırabilir ve kültürünüzü yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.Yabancı bir dil aynı zamanda yeni insanlarla tanışmayı kolaylaştırır, ülkenizin tanıtımı konusunda fırsatlar verir .
Yabancı dil bilmek demek kariyer yapmak da aşama kaydetmek demektir.Bir çok fırsatın fazla çaba harcamadan size sunulmasını sağlar.

Dil bilmenin bazı kişisel yararlarını şöyle ifade edebiliriz.Seyahat etmeyi seviyorsanız kolaylıkla bunu gerçekleştirebilirsiniz..Yabancı dilde film izlemeyi ya da müzik dinlemeyi seviyorsanız yine yabancı dil sayesinde bunu gerçekleştirebilirsiniz.
Yabancı dil zihinsel gelişimi sağlayan bir unsurdur. Bir başka dili öğrenmeye çalışmak zihinsel yeteneği geliştirir, hafızayı güçlendirir.Kelime hazinesinin genişlemesini sağlar.
Bir başka pencereden olaya bakacak olur isek, globalleşen dünyada ithalat ve ihracat faaliyetleri artık çok kolaylaştı ve bunu gerçekleştirmek için sürekli olarak yabancı ülkelerle diyalog halindeyiz. Bu faaliyetleri gerçekleştiren firmalar için yabancı dil çok önemlidir.
Günlük hayatta yaptığımız bir işte yabancı dil bilmek işimiz kolaylaştırmaktadır. Örneğin yazılım, oyun, bilgisayar, program vb işlemler gibi uygulamalar çoğu zaman yanancı dilde özellikle İngilizce olarak tasarlanıyor.
Görüldüğü gibi yabancı dil demek hayatın her alanında büyük avantaj demek.

Bir Cevap Yazın