Üretim maliyeti nedir?

üretim maliyeti nedirTüketicilerin satın aldığı tüm ticari malların üretilmesi ve tüketiciye sunulması için emek ve sermaye gibi çeşitli üretim bedellerinin ödenmesi gerekir ki, bu bedellerin muhatabı da üretici yahut aracı firmalardır. İhtiyaçların karşılanmasını sağlayan bu ürünlerin maliyet bedeli, malın üretilmesiyle ortaya çıkan ve işletmelerin de katlanmak zorunda olduğu değişken bir bedeldir. Mal ve hizmetlerin katlanılmak zorunda olan bu üretim maliyetine; işçilik, hammadde, görünmeyen giderler, yardımcı maddelerin temini, işletmenin genel giderleri, amortisman yani üretimde kullanılan araç gerecin bakım ve onarım giderleri gibi birçok farklı faktör etki etmektedir. İşletmelerin mal ve hizmetleri üretmek için katlanmak zorunda olduğu temel iki tip maliyet bulunur: marjinal maliyet ve ortalama maliyet. Ayrıca mal ve hizmetlerin üretilmesi için yapılan giderler de iki temel gruba ayrılır: sabit ve değişken giderler. Sabit ve değişken giderlerin “üretilen mal veya hizmet başına” düşen ortalama miktarına ortalama maliyet denir. Marjinal maliyet ise işletmenin üretim bandından çıkan son birim mal ve hizmetin işletmeye yüklediği bedeldir.

Tedarik, geliştirme ve araştırma, pazarlama, üretim, finansman, yönetim olmak üzere doğrudan ve dolaylı olarak üretim maliyetine etki eden birçok unsur bulunmaktadır. Firmaların üreteceği mal için bir araç gereç kullanması gerekiyorsa bu sistemlere sahip olması ve ihtiyaç olduğunda bu araç gereçlerin de tamir edilebiliyor olması dahi üretim maliyetini etkileyen faktörlerdir. Çok basit gibi görünmesine karşın oldukça fazla bileşenin konuya dahil olması ve her bileşenin de nihai maliyeti doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemesi, üretim maliyetinin hesaplanmasını kapsamlı bir konu yapmaktadır. İşletmenin lokasyonu, hammaddeleri ihtiyaç duyduğu miktarda ve en makul fiyata temin edebilmesi, nitelikli ya da niteliksiz işgücü için yaptığı harcama, kullanılan enerji miktarı, ulaşım şartları, pazardaki rekabet gücü, altyapı sistemlerinin kurulu olması, yan sanayiden yararlanma imkanı, üretim sürecinde ithal ve ihraç seçeneklerinin dahil olması gibi unsurlar da üretim maliyeti üzerinde etkilidir.

Ayrıca “fırsat maliyeti” olarak belirtilen maliyet bedelinin de hesaplanması gibi bir durum söz konusudur. Fırsat maliyeti, işletmenin üretmek istediği mal için vazgeçtiği fırsatlar ve bu fırsatların işletmeye katacağı ekonomik faydadır. İşletmenin üretmek istediği ya da “üretim miktarını daha da arttırmak” için bir malın maliyetin hesaplarken, bu üretimi yapmak için vazgeçmesi gereken kazancı ve bazen de mal miktarını da göz önüne alması gerekir. İşletmenin zaten ürettiği bir malı daha da fazla üretmek için farklı bir ürünün üretiminden sağlayacağı kazançtan vazgeçmesi yani fırsatı maliyeti dahi tahmin edilenden daha büyük önem arz etmektedir.

Bir Cevap Yazın