Turist nedir?

touristTurist; yeni yerler keşfetmek, yeni kültürler hakkında bilgi sahibi olmak, dinlenmek, öğrenmek gibi amaçlarla geziler yapan kişiye denir. Turist, gittiği yere aynı zamanda kendi kültürüne ait izleri taşıdığı, edindiği yeni izlenimleri de kendi kültürüne aktardığı için bir nevi kültür elçisidir. Turizmin, gezmek-görmek dışındaki en önemli fonksiyonu da, zira, bu kültür alışverişinin gerçekleşmesine imkan vermesidir.

Turisti, ikiye ayırmak mümkündür:
Yabancı turist: “Turist” denildiğinde anlaşılan ilk ve çoğunlukla da tek kavram bu  gruptur. Yabancı turist, kendi ülkesine ait sınırların dışında farklı destinasyonlara gezi düzenleyen kişiye verilen addır. Yabancı turistler, edindikleri izlenimleri en ince detayı ile kendi ülkesine aktardığından ülkeler arası kültür elçiliği görevini de icra ederler. Halklar arasından bu yolla kurulan iletişim çoğu zaman siyasete dahi etki eder hale gelebilmektedir. Bu sebeple, ülke yönetimlerinin turizm sektörüne yönelik denetim uygulamalarına da ağırlık vererek yabancı turistlerin ülkeden yanlış izlenimler ile ayrılmasına sebep olacak yanlış tutumların segilenmesine engel olması gerekmektedir.

Yerli turist: Kendi ülkesine ait sınırlar içinde farklı bir bölgeye gezi gerçekleştiren kişiye verilen addır. “Turist” denildiğinde genelde “yabancı turist” anlaşılır, ancak yerli turist de çok önem verilmesi gereken bir gruptur. Turizm sektörüne doğru şekilde eğilmiş yönetimlerde, yerli turistin dışlanmasına, ayrı tutulmasına izin verimez. “İnsanın kendi ülkesinde dışlanması” gibi hiç hoş olmayan tutumlar segileyen,  hatta yerli turist kabul etmediğini açıkça ilan eden işletmeler bir dönem görülmesi mümkün durumlardı. Tesislerinin adını dahi bu şekilde belirleyen turizm yatırımcıları şaşırtıcı değildi. Ancak, son yıllarda sıklıkla yaşanan ekonomik buhranlar, siyasi çalkalanmalar neticesinde yabancı turist sayısında yetersizlikler yaşanabildiğinden, yerli turistin önemi anlaşılmış, yerli turiste de yönelik yatırımlar ve kampanyalar ağırlık kazanmaya başlamıştır.

Turizm ülkelerin önemli bir gelir kalemidir. Turizmin ekonomik önemi kadar, kültürel ve hatta siyasi boyutu bulunmaktadır. Bu bilinçle turistlerin ülkemizden memnun ayrılması için çaba harcamalı, bir memnun turistin bin turist anlamı taşıyacağı ise asla unutulmamalıdır.

Bir Cevap Yazın