Titrasyon nedir?

image001 Bir maddenin, derişimi bilinen bir çözeltinin belirli hacmi ile tam olarak tepkimeye sokularak miktarının bulunması olayının tamamına titrasyon denir.

Titre etmek ise; bu işlemde, iki maddenin tepkimeye sokulması bölümüne denilmektedir. Birçok bölümde kullanılan kavramlardan biridir. Araştırma ödevi ya da çözelti hazırlama söz konusu o lduğunda ismi geçen bir kavramdır. Geri titrasyon; titrasyon işleminde, çözeltiye eşdeğerlik noktasını aşacak şekilde standart çözelti ekleyip tepkimeye girmemiş olan standart çözelti miktarını ikinci bir standart çözelti ile bulma işlemidir.

Kimya ders ve deneylerinde sık sık karşımıza çıkan bu terimler, rapor hazırlarken teorik bilgi kısmına da oldukça yardımcı olan tanımlardır. Çünkü deney içerisinde çoğu kez bahsedildiğinden dolayı deney hazırlama aşamasında da teorik bilgi kısmına yazılması gerekenlerden olmaktadır.

Bir Cevap Yazın