Tip 1 diyabet nedir?

Şeker hastalığı dünya üzerinde yaşayan insanların yaklaşık olarak %4’ünde görülen bir rahatsızlıktır. Kendi içerisinde ikiye ayrılan şeker hastalığı, tip 1 ve tip 2 diyabet olarak tanımlanmaktadır. Tip 1 diyabet hastaları, toplam şeker hastalarının %10’unu oluşturmaktadır. Tip 1 diyabet hastalığı; kişinin hasarlı pankreas organının, vücudun ihtiyaç duyduğu insülini yeteri kadar üretememesinden kaynaklanmaktadır. Tip 1 diyabet hastalığı üzerine uzun yıllardır araştırmalar yapılmasına rağmen, hala hastalığın tek tedavisi pankreas naklidir.

Tip 1 diyabet hastalığı gençlerde ve çocuklarda görülen şeker hastalığıdır. Bu hastalığın erken yaşlardan itibaren görülmesinin nedeni, pankreasın işlev bozukluklarıdır. İnsan vücudu hücrelerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi, tüketilen gıdalardan alınan şekeri parçalayarak karşılar. Sindirim esnasında kana karışan şekerin kullanılabilmesi için, pankreasın ürettiği insülin hormonu gereklidir. Tip 1 diyabet hastalarının pankreası yeterli miktarda insülin üretemediğinden, kandaki şeker enerji ihtiyacı için kullanılamaz. Böylece hastanın kan şekerinde yükselme meydana gelir. Kısacası tip 1 diyabet hastalığı, kişinin vücudunun kanda bulunan şekeri kullanamamasına neden olmaktadır.

Tip 1 diyabet hastalarının pankreasları vücudun kandaki şekeri kullanmasını sağlayan insülini yeteri kadar üretemediğinden, hastalar genellikle bir ömür boyu bu hastalık ile yaşamak zorunda kalmaktadır. Modern tıbbın tüm gelişmiş imkanlarına rağmen bilim adamları, tip 1 diyabet hastalığının tamamen tedavi edilmesini sağlayacak bir ilaç geliştirememiştir. Hastalığın tek tedavisi olarak adlandırılan pankreas nakli ile tedavi olan hastaların sayısı, toplama bakıldığında oldukça azdır. Pankreas nakli ile tedavi olan kişi sayısının çok az olma nedeni; hastanın vücuduna uyum sağlayacak pankreasın bulunmasın zor olmasından, pankreas naklinin oldukça karmaşık bir işlev olmasından ve vücudun nakil edilen pankreasa karşı direnç göstermesinden kaynaklanmaktadır.

Tip 1 diyabet hastalığına kalıcı çözüm sağlamak için pankreasa dışarıdan hücre transferi üzerine çalışan bilim adamları, bu uygulamanın da oldukça zor olduğu gerçeği ile karşılaşmıştır. Ölü bir insanın pankreasından alınan hücreler hastanın pankreasına nakil edildiğinde, vücut bu hücreleri yabancı bir madde olarak algılamak ve direnç göstermektedir. Bu sebepten ötürü tip 1 diyabet hastalığının tedavi yöntemlerinin tamamı, hastanın kan şekerinin dengede tutulmasını sağlamaya yaramaktadır. Bir başka değişle tip 1 diyabet hastalığının tedavisi; hastalığın belirtilerinin hafifletilerek, hastanın tip 1 diyabet ile birlikte yaşamasını sağmaya odaklıdır.

Bir Cevap Yazın