Takımyıldızı nedir?

Binlerce yıldır insanoğlunun geceleri gökyüzüne baktığında gördüğü sayısız yıldız merak konusu olmuş ve insanoğlunu gökyüzü araştırmaları yapmaya teşvik etmiştir. Çoğu insan farkında olmasa da astroloji yorumlarında, günlük fallarda ya da benzer gelecekten haberler verdiğini “iddia eden” yorumda bahsi geçen burç, aslında “astronomi biliminde” takımyıldız olarak isimlendirilen yıldız gruplarıdır. 12 adet olan takımyıldızlar günümüzde Doğu kökenli mistik öğretilerden esinlenen Batılı medyumların söylemleri ile tamamen ilgisizdir. Zira takımyıldız yani burç, astronomik olarak gökyüzünde yer alan yıldız gruplarını tanımlamak için kullanılan bir kavramdır.

Takımyıldızlar ile ilgili astrolojinin yaptığı yorumların tamamı, mevsimsel hareketleri esas alarak bir takım çıkarımlarda bulunur. Ancak astroloji gibi bilim olarak kabul edilmeyen bir alanın “herhangi bir kişinin doğduğu günde gökkubbedeki takımyıldızların pozisyona bakarak” ilgili kişinin geleceği ya da karakteri ile ilgili yaptığı analizler, modern bilim tarafından “bilimdışı” olarak kabul edilir. Anne karnından çıkış anında gökyüzündeki 12 takımyıldızın konumlarının belirlenmesi fikri modern bilim için ilk aşamadan kabul edilir çizginin dışında yer alır. Zira biyolojik olarak insanın yaşamı anne karnından çıktığında değil, anne rahminde embriyo iken başlar.

Astrolojide geçen burç kavramı ile modern astrofiziğin algıladığı burç kavramının temelden farklı olmasının bir diğer nedeni de, bilimsel olarak 12 takımyıldızın evrende var olan diğer sistemler içindeki takımyıldızlardan herhangi bir farkı olmamasıdır. Güneş Sistemi dışında birçok sistemin varlığından haberdar olan astronomlar için takımyıldızlar “ateş, su, hava ve toprak” olarak ayrılmaz. Zira tüm yıldızlar “tıpkı Güneş gibi”, evrende uygun şartların oluşması ile belirli yoğunluğa sahip maddenin kütlesel çekim ile bir araya gelmesinden oluşur. Zira başta Antik Yunan ve Hint mitolojisi olmak üzere birçok kültürün İlk Çağ’daki çok tanrılı inanç sistemi nedeniyle tarih boyunca burçlar çeşitli mistik güçler ile ilişkilendirilmiş ve bunun da bir sonucu olarak ortaya fallar çıkmıştır.

Modern bilim gökyüzünde yer alan cisimlerin tamamını gösterdikleri özelliklere göre tanımladığından, burç olarak nitelendirilen sayısız yıldız grubu bulunmaktadır. Dolayısı ile bir takımyıldızın dünyamıza yakın olmasının modern astronomi için herhangi bir farkı bulunmamakta ve bilinen en uzak yıldız grubu da bir burç olarak kabul edilmektedir. Buna göre insanın kişilik ve geleceğine etki eden burçlardan bahsedilecekse, gökyüzünde yer alan tüm yıldızların etkisinden söz edilmelidir. Zira yıldızların ateş, su, hava ve toprak olarak 4 sınıfa ayrılması Sümerler, Akadlar gibi eski Mezopotamya uygarlıklarından kalma alışkanlıklardır.

 

Bir Cevap Yazın