Çoban Yıldızı nedir?

Bilinen medeniyet tarihinin ilk dönemlerinde bir yıldız olduğu zannedilen ve sonraki dönemlerde üzerinde birçok inceleme yapılan Çoban Yıldızı aslında Venüs gezegenidir. Güneşe uzaklık açısından 2. sırada yer alan Venüs, Güneş Sistemi’ndeki diğer tüm gezegenlerden farklı olarak kendi etrafında “ters yönde” döner. Venüs gezegeni bu ilginç özelliği dışında birçok farklılık göstermekte ve belki de bu nedenle Antik Çağ öncesi dönemden günümüze insanoğlunun ilgisini çekmiştir. Günümüzde birçok Avrupa kökenli bilim insanının medeniyetin beşiği olarak kendine ata kabul ettiği Eski Yunan medeniyetinde Venüs, Tanrıça Afrodit ile özdeşleştirilmiş ve mistik güçlerin merkezi olarak kabul edilmiştir.

Güneş etrafındaki bir tam turunu 224 dünya gününde tamamlayan Venüs gezegeni, çoğu astronom tarafından dünyaya benzer özellikleri nedeniyle “kardeş gezegen” olarak isimlendirilmiştir. Görünür hareketleri diğer yıldızlardan farklı olan 7 gökcisminden(Mars, Jüpiter, Merkür, Güneş, Ay, Satürn ve Venüs) biri olan Venüs, sahip olduğu bu özellik ile Antik Çağ gökbilimcilerinin odak noktası haline gelmiştir. Günümüzde yüz binlerce insanın günlük, aylık veya yıllık geleceklerini öğrenmek için merakla takip ettiği burç yorumlarının tamamı da, bu dönemden günümüze uzanan mistik öğelerden beslenir. Tarihöncesi olarak nitelendirilen dönemde yaşayan toplumların kültüründe “doğaüstü güçler ve mistik olaylar” ile birlikte anılan Venüs gezegeni, birçok dilde haftanın günlerine isim vermiştir.

M.Ö. 1700’lere tarihlendirilen Eski Babil metinlerinde gökbilimcilerin yaptığı araştırmalara ve bu araştırmalarda Venüs gezegeni ile ilgili bilgilere rastlanmaktadır. Çok çeşitli Venüs gözlemleri yapan Babilliler, böylece Mezopotamya kültürünün binlerce yıldır Venüs gezegeni yani Çoban Yıldızı ile yakından ilgili olduğunu göstermektedir. Eski Yunan medeniyetinde de sabah görülen Venüs gezegeni “Sabah Yıldızı”, akşam saatlerinde gökyüzünde beliren Venüs gezegeni de “Akşam Yıldızı” olarak anılırdı. Nitekim Pisagor en sonunda yaptığı çalışmalar ile sabah ve akşam saatlerinde gökyüzünde beliren yıldızların aslında aynı gökcismi olduğunu kanıtlamıştır.

Takip eden yıllarda İlk Çağ insanı Venüs gezegeni hakkında çok daha fazla bilgi edinmeye başlamıştır. Heraklit tarafından ortaya atılan Venüs’ün Güneş etrafında döndüğü fikri ise, yüzyıllar boyunca tartışılacak “Güneş Merkezli Sistem” görüşünün filizlenmesine neden olmuştur. Yörüngesi nedeniyle dünyamıza en yakın mesafede yer alan gezegen olma özelliği de bulunan Venüs, ayrıca yerküreden gözlemlenebilen en parlak gezegendir. Yakın geçmişte yapılan incelemeler Venüs gezegenin ayrıca “yüzey sıcaklığı” en fazla olan gezegen olduğunun da anlaşılmasını sağlamıştır. Venüs gezegeninin bir diğer özelliği ise, en çok uzay aracı gönderilen gezegen olmasıdır. Kuşkusuz ekseni etrafında diğer gezegenlere göre ters yönde dönmesi de Venüs’ün en belirgin özellikleri arasında yer alır.

Rahnansaika

 

Bir Cevap Yazın