Sinop’un önemli tarihi yerleri nerelerdir?

1- Sinop Kalesi
M.Ö 7. yüzyılda Milet’ten gelerek Sinop ‘ta yerleşip burada koloni kuran göçmenler tarafından şehri korumak amacıyla yarımadanın üzerinde yapıldığı düşünülmektedir. Kaleler 7. asırda Kimmerlerin istilasından sonra yeniden onarılmıştır. 6. yüzyılda Pers hâkimiyetine geçmiş ve sonra Pontus Krallığının önemli bir merkezi olmuştur. Surlar IV. Mitritathes tarafından bugünkü sınırlarıyla onarılıp geliştirilmiştir. Romalılar ve Bizanslılar döneminde kale devamlı olarak onarım görmüştür. 1214 ve 1261 yıllarında Selçukluların eline geçmiştir. Savunmayı güçlendirmek için iç kale oluşturulmuştur.
kale
2- Boyabat Kalesi
Sinop’un Boyabat ilçesinin bulunduğu Gök ırmak Vadisi’nde, sarp iki kayalık tepeden biri üzerinde kurulmuştur. Kale, kayaların doğal yapısına uygun şekilde inşa edilmiş olup kale bedenleri arasındaki kulelerin bazıları dikdörtgen bazıları ise yuvarlak olarak yapılmış olup iç kısmında kulelere çıkan merdivenler bulunmaktadır. Kaleye giriş güneydoğu köşesinden büyük yuvarlak kulenin yanındaki küçük bir kapıdan yapılmaktadır.

3- Balatlar Kilisesi
Roma çağında tiyatro veya hamam olarak kullanıldığı tahmin edilen Balat Kilisesi, 7.yüzyılda Bizanslılar tarafından kilise olarak kullanılmaya başlanmıştır. İç kısmındaki fresklerin bir bölümü halen durmaktadır. Mülkiyeti özel şahsa ait olan bir arazide bulunmaktadır.

4- Paşa Tabyası
Sinop’un güney doğusunda l9.yüzyılda Osmanlı-Rus savaşları sırasında denizden gelen tehlikeleri önlemek için yapılmıştır. Yarı ay şeklindedir. 11 top yatağı, cephanelik ve mahzenlerden meydana gelmiştir. Paşa Tabyası özel işletme tarafından yeme içme tesisi olarak kullanılmaktadır.

5- Süleyman Pervane Medresesi
Alaaddin Camii’nin kuzeyindeki medrese, Sinop’un düşman baskısından kurtarılmasının bir hatırası olarak 1262 tarihinde ünlü Selçuklu Veziri Süleyman Pervane tarafından yaptırılmıştır. Binanın girişini mermer bir portal süslemektedir. İçinde eyvan karşısında, geniş avlu ortasında bir şadırvan bulunmaktadır. Avlunun her iki yanında mermer sütunlu revak ve arkalarında ise 16 küçük yer almaktadır.

6- Alaadin Camii
Alaaddin Camii erken Türk cami tiplerinin güzel örneklerinden biridir. Sinop’un Selçuklular tarafından feth edilmesinden hemen sonra 1267 yılında yaptırılmıştır. Cami, dikdörtgen planlı olup, beş kubbesi bulunmaktadır. Giriş, geniş olan revaklı bölümden sağlanmaktadır. Avlunun ortasında bir şadırvan ve bir köşesinde İsfendiyaroğulları Türbesi bulunmaktadır. 1268’de Süleyman Pervane tarafından onarılmıştır. Daha sonra sırasıyla Candaroğullarından Celaleddin Beyazıt ve İsfendiyar Bey, Osmanlı çağında Mutasarruf Tufan Paşa tarafından tamir ettirilmiştir.

7- Kefevi Camii
Kefevi mahallesindeki bu cami Şeyh Mahmut Kefevi tarafından yaptırılmıştır. Harap bir halde iken 1896 yılında Sancak Mutasarrufu Bekir Paşa tarafından tadilatı yaptırılmıştır.

8- Saray Camii
Tersane çarşısının arkasındaki sokakta bulunan Saray Camii, 10.65 metre uzunluğunda ve 11.70 metre genişliğinde olup kesme taştan yapılmış tek kubbeli bir camidir. Cami 1374 yılında Candaroğullarından Celalettin Beyazıt zamanında yapılmıştır. Bu çağa ait çok güzel işlemeli bir mihrap ve kapı üzerinde bir kitabesi vardır.

9- Fetih Baba Mescidi
Meydankapı çarşısındaki mescit 1353 yılında İsmail Bin Uslu Bey tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra harap bir haldeyken Fetih Baba adıyla bilinen bir zat tarafından onarılmıştır. Mermerden yapılmış ve Candaroğulları zamanına ait süslü bir küçük mihrabı bulunmaktadır.

10-Mehmet Ağa Camii (Mescidi)
Kaleyazısındaki camii 1648 yılında inşa edilmiş ve sonradan 1910 yılında bir minare eklenmiştir.

12- Cezayirli Ali Paşa Camii

Selçuklu çağına ait camii Seyit Bilal Türbesine bitişiktedir. 1876 yılında Ali Paşa ve 1898 yılında Abdülhamit tarafından tamir edilmiştir.

13- Meydan Kapı Camii

Meydankapıda Sakarya Caddesi üzerindki caminin ilk yapılış tarihi belli değilse de Şeyh Ömer Efendi adında bir zat tarafından yaptırıldığı vakıf kayıtlarından anlaşılmaktadır. 1878 yılında Mutasarruf Ahmet Kamil Paşa tarafından Kanuni Süleyman‘a izafe edilmek üzere onarılmıştır. Caminin ahşap minaresi Sinop minarelerinin en güzel örneklerinden biridir.

14- Tarihi Su Kanalı

Sülüklü Göl mevkisindeki su kanalı yaklaşık 230 metre uzunluğunda ve 1,5 metre yüksekliğindedir. Giriş kapısından itibaren doğal kayanın oyularak işlenmesinden yapılan tünel, 20-30 metre uzunluğunda ve 1.5 metre çapında silindirik bir havalandırma bacasına sahiptir. Bu havalandırma bacaları, doğal kayalardan oyularak yapılmış ve üst kısımlardaki moloz taşların birbirine sıkıştırılması suretiyle kapatılmıştır. Sağa ve sola zikzak yaparak ilerleyen tünelde herhangi bir kitabe bulunmamaktadır.

15- Boyabat Evleri

Osmanlı dönemi sivil mimari eseri olan bu evler daha çok il merkezi ve Boyabat ilçesinde bulunmaktadır. Ahşap malzemenin ağırlıklı olarak kullanıldığı konutlar, Bağdadi tekniği kullanılarak ve ahşap çatkı arası dolgulu bir tür tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. Katlara geçişte ahşap kuşaklar kullanılmıştır.

Seyit Bilal Türbesi, Gazi Çelebi Türbesi, Sultan Hatun Türbesi (Aynalı Kadın Türbesi), Hatunlar Türbesi, Yeşil Türbe, İsfendiyar Oğulları Türbesi, Çeçe Sultan Türbesi Sinop’taki en çok bilinen ve ziyaret edilen türbelerdir.

Bir Cevap Yazın