Sınıf yönetimi nedir?

Üniversitelerin öğretmenlik bölümlerinde ders olarak verilen sınıf yönetimi, öğretmenin ders işleyişi ve sınıfı üzerinde hakimiyet kurma stratejisidir. Bu hakimiyet öğretmenin derse girdikten sonra başlar ve öğrencilerin dersi öğrenebilmeleri için sınıf yönetimin sağlanması gerekmektedir. Etkin öğrenmede önemli olan etmenlerden biri öğrencileri motive etmek ve onları derse hazırlamaktır. Etkinliklerin, konuların ve sosyal faaliyetlerin kurallar çerçevesinde gerçekleşmesi sınıf yönetimini ifade eder.
Eğitim ve öğretim ilişkisi
Eğitimin kavramının tanımı ise öğrencinin yanlış olan davranışını değiştirme ve doğru yeni davranışlar kazandırmaktır. Öğretim kavramı ise bir bilginin doğrudan aktarılmasıdır. Kaliteli öğrenme uygun şartlarda öğrenme kurallarının davranışa dönüşebilmesi için belli zaman aralıklarında tekrarlanarak kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesidir. Öğretmenler karşısındaki bireye bilgiye giden yolu gösteren bir ışıktır.
Sınıf yönetimi ve disiplinsınıf yönetimi
Sınıf yönetimi; öğrenci davranışlarını altına alıp disiplin altına alma faaliyet değildir. Öğretmen sınıfta liderliği göstermesi için bir takım kuralları uygulaması anlamına da gelmez. Sınıf yönetimi; sınıfta öğrenmeyi en iyi şekilde oluşturacak ortamı oluşturmasıdır. Gerçek bir sınıf yönetiminde faaliyetler düzenlidir, planlıdır, programlıdır ve demokratik disiplinin sağlandığı bir ortamda hayata geçer.
Sınıf yönetimini etkileyen faktörler
Fiziksel ortam öncelikli faktörlerden bir tanesidir. Sınıf düzeni, temizliği duvar panoları, sınıf tahtası gibi sınıf içi donanımın öğretmen ve öğrenci demoralize etmemesi gerekmektedir. Teknolojinin gelişimiyle sınıf içerisindeki teknolojik donanımların hazır kullanılabilir olması da fiziksel ortamını kaliteli yapmaktadır. Bir sınıf içerisine girildiğinde o sınıfın öğrenci ve öğretmenleri kısmen göstermektedir.
Sınıf kurallarının olması fiziksel ortamdan sonraki önemli bir diğer faktördür. Öğretmen kendi kurallarını direkt olarak sınıfa yansıttığında bu kuralar sınıf kuralları olmuş olmayacak öğretmen kuralları olmuş olacaktır. Halbuki öğretmen ve öğrenci ile birlikte alınan kurallar sınıfın ortak kuralları olmuş olacaktır. Burada sınıf yönetiminde her iki tarafta ortak olmuş olacaktır.
Öğretmen ve öğrencinin derse hazır gelmesi de sınıf yönetimini tamamlayan etmenlerden bir tanesidir. Derse planlı ve hazırlıklı gelen öğrenci ve öğretmenin sınıf içindeki öğrenmeyi artırmak olup kalıcılığı sağlamaktadır. Birkaç öğrencinin hazırlıksız gelmesi veya sınıf içi düzeni bozması bütün öğrencileri ve öğretmeni olumsuz etkilemektedir ve motivasyonu düşürmektedir.
İlgi ve dikkat çekme de ders esnasında öğrencileri derse katmak için gereklidir. Belli bir düzende sadece öğretmenin ders anlattığı öğrencilerin sadece dinliyor olması öğrenmeyi etkili kılmayacağı muhakkaktır. Ders içerisinde ilgi ve dikkat çekici faaliyetlerin olması derse katılımı ve öğrenmeyi olumlu yönde etkileyecektir.
Dönüt alma ve düzenleme konusu da dersin sonuna doğru gerçekleşen faaliyetlerdendir. Birkaç ders saati süresince bir konu anlatılmış ve bu süre sonunda öğrencilerin öğrenip öğrenmedikleri görmek gerekir. Bu gerek birebir soru cevap gerek sınav veya test ile mümkün olmaktadır. Ancak günümüzde çok hızlı bir şekilde ilerleyen teknoloji ile birlikte keyped yani kumandalar vasıtasıyla geri dönüt alınabilmektedir. Alınan bu sonuçlara göre gerekli düzeltmeler sınıf yönetimine katkı sağlayacaktır.
Sınıf yönetimi günümüz şartlarında değişime uğramış olup üniversite de verilen eğitim kişinin öğretmenliğe başladığı zamanda çoktan unutulmuş olmaktadır. Öğretmen ilk dersine başladığı günden itibaren bir bocalama süresi yaşayabilir ancak daha sonra yaşadığı tecrübeler ile birlikte gerçek ve etkili sınıf yönetimini öğrenebilmektedir. Burada deneyimli öğretmenlerin katkısı olmaktadır.

Bir Cevap Yazın