Simülasyon nedir?

Avrupalı bilim çevreleri tarafından şekillendirilen modern bilimdeki neredeyse tüm tabirler gibi Latince kökenli bir kelimeden türeyen simülasyon kelimesi, etimolojisi incelendiğinde “taklit, benzer” manasına gelmektedir. “Bir şeyi taklit eden, bir şey ile benzerlik gösteren” manasında da kullanılan simülasyon kelimesi, günümüzün teknolojik dünyasında daha çok dijital ortam görselleriyle ilgili kullanılan bir terim haline gelmiştir. Türkçede simülasyon kelimesine karşılık gelen “benzetim, öğrence” gibi tabirler fazla ilgi görmediğinden ülkemizde de Latince kökenli kelime kullanılmaktadır. Simülasyon bir şeyin taklidi manasına geldiği için genel olarak sahte ürünleri tanımlamak için de kullanılır.

Simülasyon kelimesinin günümüzde en çok kullanılan teknik anlamı ise, herhangi bir sürecin ya da sistemin işletilmesi için zamanlı olarak yapay bir ortam oluşturulması ya da düzenin taklit edilmesidir. Gerçek dünyada gerçekleşen süreçlerin ya da sistemlerin gerçeğe çok yakın bir şekilde taklit edilmesi insan emeğinden zaman tasarrufuna, ekonomik anlamda kazançtan kazanların önlenmesine birçok konuda büyük avantajlar sağlamaktadır. Üretim maliyeti çok yüksek olan ve insan kaynaklı hatalar nedeniyle herhangi bir kaza gerçekleşmesi halinde hem insan canına mal olan hem de çok büyük bir maliyetin boşa gitmesine neden olan teknik donanımlarının uzmanlık eğitimi, bilgisayar ortamında kullanılan simülasyon programları sayesinde gerçek zamanlı ancak risksiz olarak yapılabilmektedir.

Gerçek dünyadaki sistem ve süreçlerin programlama ile oluşturulan yapay ortama taşınması olarak da tanımlanan simülasyonlar, bilgisayar yazılımları sayesinde bire bir gerçeklikte herhangi bir olayı taklit edebilmektedir. Endüstride kullanılan teknik ekipmanlardan uçaklara kadar birçok üretim maliyeti yüksek ve kaza anında büyük riskler oluşturma ihtimali kuvvetli olan cihazlar, bilgisayar ortamında oluşturulan simülasyonlar sayesinde insanların herhangi bir risk almadan kullanmayı öğrenebildiği ekipmanlar haline dönüşmüştür. Bilgisayarlı simülasyon kullanarak bir pilot gerçek hayatta bir uçağa binmese dahi, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi bir uçağı nasıl uçurması gerektiğini öğrenebilir. Şüphesiz simülasyon ortamında uçağı düşürse dahi sistemin yeniden başlatılmasıyla tekrar deneme imkanı olan pilot adayının gerçek hayatta böyle bir imkanı yoktur ve bu durumda gerçek deneyimlerin insan üzerinde oluşturduğu stres etkisinin simülasyon ile tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.

Stres ortamının tamamen ortadan kaldırılması ise kişinin daha verimli bir öğrenme süreci geçirmesi manasına geldiğinden simülasyon kullanımı dünya genelinde kabul görmüş bir uygulama haline gelmiştir. Gerçek olayların bilgisayar yazılımları ile desteklenen modellemeler sayesinde bire bir taklit edilebilmesi, insanların gerçek hayatta karşılaşma ihtimali çok düşük dahi olsa birçok olayı deneyimlemesi ve bu olayların gerçek hayatta gerçekleşmesi halinde kazandığı deneyimle doğru şekilde davranabilmesini sağlamaktadır.

Bir Cevap Yazın