Şiir nedir? Şiir türleri nelerdir?

Şiir, en çok tercih edilen edebiyat türlerinden biridir. Kaç satırdan oluştuğu, kafiye uyumu olup olmadığı, hece ölçüsü şiirin içinde barınan ve şiirin edebiyat bakımından incelenmesini sağlayan unsurlardır. Yine şiir de kullanılan mecazi kelimeler ve şiirin ana konusu da şiirin yorumlanmasında yardımcıdır.

Şiir Türleri

Şiir tıpkı edebiyat eserlerinin türleri gibi kendi içinde birçok çeşide ayrılır. Bunlar:

Pastoral Şiir: Ana teması doğadır.

Mesnevi Şiir: Divan edebiyatı şiir türüne girer.

Dramatik Şiir: Ana teması dramdır.

Didaktik Şiir: Kişilerin içinden ders çıkarabilecekleri, öğüt verecek nitelikteki şiirlerdir.

Lirik Şiir: Duygu yoğunluğu ile yazılan şiirlerdir. Örneğin: Ozanların şiirleri.

Epik Şiir: Ana teması vatan sevgisi olan, kahramanlık hikâyelerini anlatan şiirlerdir.

Somut Şiir: Hiçbir kurala bağlı kalmaksızın, tamamen duygu ve düşünce özgürlüğü ile kaleme alınan şiirlerdir.

Deneysel Şiir: Şiiri yazan şairin daha önceki şiirlerinden çok farklı bir tarzda deneme amaçlı yazdığı şiirlerdir.

Metafizik Şiir: İngiliz edebiyatının 17. yüzyılında ortaya çıkmış, dönemden de etkilenerek ciddi ve derin bir yoğunluk içinde yazılmış şiirlerdir.

Senfonik Şiir: Herhangi bir konu ya da olayı şiire aktararak, müzik ile harmanlanmış bir biçimde orkestrasal sunulmuş şiirlerdir.

Satirik Şiir: Ana teması herhangi bir olay, düşünce, kişi ya da durumu eleştirmek olan şiirlerdir.

Modern Şiir: Batılılaşma ve çağdaşlaşma yönünde batı şiirinden örnekler almış, zamanla gelişmiş şiir özelliklerine sahip şiir türleridir.

Bir Cevap Yazın