Mide kanseri nedir?

Mide kaburgaların hemen altında karnın üst kısmında bulunan içi boş olan büyük bir organdır. Yiyecekler ağızdan yemek borusu aracılığıyla mideye ulaşırlar. Midede yiyecekler sıvı hale gelir. Sıvı hale gelmiş olan yiyecekler önce ince bağırsaklara hareket ederler ve oradan da diğer sindirim aşamalarına geçilir.
mmm
Mide kanseri, en çok görülmekte olan 4. kanser türüdür. Türkiye’de yaklaşık olarak yılda yirmi bin kişi mide kanserine yakalanmaktadır. Erkeklerde, mide kanserine yakalanma riski kadınlara nazaran daha fazladır. Yaşlılarda, mide kanseri daha fazla görülmektedir.

Dünyada mide kanserinin en çok görüldüğü yerler, Japonya ve Çin gibi Uzakdoğu ülkeleri ile kuzey Avrupa ülkeleri ve güney Amerika’daki Kolombiya, Kosta Rika gibi ülkelerdir. Bu coğrafi farklılıklar, mide kanserinde genetik faktörlerin büyük rol oynadığını göstermektedir. Ülkemizde, Karadeniz bölgesinde mide kanseri diğer bölgelere oranla biraz daha fazladır.

Mide kanserinin görülmesinde, beslenme alışkanlığı son derece önemli bir yer tutmaktadır. Tuzlu besinleri aşırı derecede tüketmek, fazlaca turşu tüketmek, asitli içecekler tüketmek, yeterince sebze ve meyve yememek, beslenme ile ilgili, en çok görülen kanser nedenlerindendir. Ülkemizde mangal eti önemli bir yer tuttuğundan etin tuzlanması ve pişerken yanması kansere sebep olmaktadır. Çünkü, yanmış et kanserojen madde içermektedir. Çiğ et ile beslenmek de aynı şekilde kanser riskini artırmaktadır.

Midede gastrit veya ülsere neden olan, H.pylori bakterisi kansere sebep olabilmektedir. Bu bakteriyi ortadan kaldırmak, kanser riskini oldukça azaltır.

Sigara kullanmanın, mide kanserine yakalanma ihtimalini 6 kat artırdığı tespit edilmiştir. Sigara, midede iltihap oluşmasına neden olur. Aynı şekilde alkol tüketimi de mide kanserinin diğer önemli bir nedenidir.
Birinci derece akrabalarında mide kanseri görülenle kişilerde, kanser riski artmaktadır. Kalıtsal faktörler, mide kanserinin gelişmesinde önemli bir etkendir.

Beslenme önemli bir faktör olduğundan dolayı, sosyoekonomik düzey de kanserin oluşmasında çok etkilidir. Ayrıca evre şartları, geçirilmiş bazı hastalıklar, mide ameliyatı kanserin sebepleri arasında yer alır.
Midede iltihaba ve diğer sorunlara neden olan durumlar da mide kanserine sebep olabilir. Geçirilmiş olan mide ameliyatı kronik atrofik gastrit, Pernisiyöz anemi, Adenomatöz polipler ve ailesel polipler. Mide kanserinin en nadir görülen türü ailesel geçişlidir. Diğer önemli faktörler arasında; aflatoksin, radyasyon, A kan grubu ve Epstein-Barr virüsü infeksiyonları da sayılabilir.

Mide kanseri sinsi seyirli bir hastalıktır. Genel olarak belirtileri geç verir ve belirtiler hastalığa özgü değildir. Karında midede belirli-belirsiz bir rahatsızlık hissi en sık başlangıç belirtisidir. Hastalığın ileri aşamalarında en sık belirtiler kilo kaybı ve karın ağrısıdır. İştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik, yutma güçlüğü, midede dolgunluk ve şişkinlik hissi diğer belirtilerdir. Kan tükürme çok sık rastlanan belirti değildir fakat gizli kanama çok sıktır.

Erken mide kanserinde belirti görülmeyebilir. Risk taşımakta olan kişilere yapılan endoskopik inceleme ile hastalık teşhis edilebilir. Mide tümörü olan kişilerde gıda akışının engellenmesi neticesi ya da tümörün yayılması sonucu belirtiler ortaya çıkmaktadır. Hastaların hemen hemen yarısında elle muayenede bir kitle hissedilir. Mide bölgesinde ağrı ve midenin ağırlaştığı hissi olur.

Mide kanserinde en etkili teşhis yöntemi endoskopi yöntemidir. Ucunda kamera olan bir boru vasıtası ile mideye girilir. Midenin her yerini rahatlıkla görebilir. Tümör oluşumu varsa gözlenebilir. Kesin teşhis konması için midenin şüphelenilen yerlerinden küçük parçacıklar alınır ve mikroskobik inceleme yapılır. Kanser hücreleri mikroskopta kolaylıkla gözlenir.

ayrıca baryumlu mide grafisi ile tümörler görülebilir ama kesin teşhis koymak için mikroskobik inceleme şarttır.
Mide kanserinin tek çözümü ameliyattır. Yapılan ameliyat ile mide yerinden çıkarılır. Sadece tümörü almak bir işe yaramaz. Kanserin şekline göre, bu aşamadan sonra ışın tedavisi ve ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Bu uygulama hastalığın seyrine ve şiddetine göre doktor tarafından hastanın durumu da göz önüne alınarak yapılır.
Tedavinin ardından hastalar tümörden kurtulur. Fakat kanser daha sonradan tekrarlayabilir. Bundan sonraki amaç hastalığın tekrar ortaya çıkmasını önlemektir.

Bir Cevap Yazın