Sigorta acentesi nedir, nasıl sigorta bayiliği alınır?

sigortaSigorta acentesi bir sözleşmeyle bağlandıkları sigorta şirketinin temsilcisidir. Acenta sigorta şirketinin ürünlerinin tanıtımını yapmakta, pazarlamasını gerçekleştirmekte ve şirketin talimatları ile çalışmaktadır. Arada herhangi bir ticari vekil, bir ticari mümessil, satış elemanı gibi sıfat taşımadan, sadece yapılan sözleşmeye dayalı şekilde belirli bir bölgede ya da yerde devamlı olarak sigorta şirketinin adına, onun hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmektedirler. Bu işlemleri sigorta şirketi adına yapan, sözleşmeden evvel hazırlıkları yapan, sözleşmenin uygulanması ve tazminatın ödenmesine destek olan, bu işi meslek edinen gerçek ya da tüzel kişilere sigorta acentesi denir. Sigorta acentesi ve sigorta şirketi arasında sürekli bir ilişki vardır. Acente bu işi bir meslek olarak yürütür. Ülkemizde sigorta acenteliği yapmak bazı koşullara bağlanmıştır. Sadece bu koşulları yerine getirmiş olan gerçek ya da tüzel kişiler sigorta acenteliği yapabilir.

Sigorta acenteleri ne iş yapmaktadır?

Sigorta acentesi olarak görevini yapan gerçek ya da tüzel kişiler bazı görevleri yapmakla sorumlu tutulmuştur. İmzalamış oldukları sözleşme gereği sigorta şirketi adına hareket etmiş olsalar da, üzerine düşen görevi yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sigorta acenteleri sözleşmeyle bağlandıkları sigorta şirketiyle tam yetkili olarak çalışmaktadır. Bu konumda sözleşme yapma ve sigorta primini tahsil etme yetkisine sahiptirler. Acente gerçek ya da tüzel kişilerden olabilir. Fakat sigorta acenteliği yapmayı isteyenler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından tutulmakta olan levhaya yazılı olmalıdır.

Sigorta acentelerinin sigorta şirketiyle yaptığı sözleşmeye bağlı olarak belirli bir bölgede sigorta şirketi adına görev yapması söz konusudur. Sigorta şirketinin hesabına çalışır ve sigorta sözleşmelerine aracılık etmektedirler.

Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesine kadar geçen sürede olan tüm hazırlıkları yaparlar.

Sigorta sözleşmesinin uygun şekilde hazırlanması, imzalanması ve sözleşmenin uygulanmasını sağlarlar.

Gerekli olursa tüketicinin sigorta sözleşmesinden doğacak tazminatının ödenmesinde destek olurlar.

Sigorta acenteleri verdiği hizmetle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kendileri de sorumlu olurlar. Ancak bağlı bulundukları sigorta şirketinin sağladığı hizmetlerde ortaya çıkmış olan kusurlarda sigorta acentesinin sorumlu tutulması söz konusu değildir.

Sigorta acenteleri ile çalıştırdıkları personelleri, yaptıkları işin gereği olarak öğrendikleri bilgileri, bu bilgilerin sahibi olan kişilerin rızası olmadan başkasına açıklayamaz.

Sigorta acente bayiliği nasıl alınmaktadır?

Sigorta acentesi sözleşmeyle bağlandıkları sigorta şirketi adına satış yapan kurumlardır. Bir sigorta şirketinden bayilik alabilmek için, önce sigorta acentesi koşullarının sağlanması ve acente olunması gelir. Acentelerin sigorta şirketi bayiliği almak için bazı koşulları sağlaması ve istenilen niteliklere sahip olması gerekir.

Sigorta acente bayiliği için ön yeterlilik koşulları nelerdir?

Sigorta acenteliği yapmayı isteyenler 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla buna bağlı olan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği gereğince, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından tutulmuş olan levhaya kayıtlı olmalıdır. Levhaya kaydı bulunmayan acentelerin uygunluk belgesi alabilmek için, TOBB tarafından görevlendirilen odalara başvuru yapması gerekir.

Sigorta acentesi olmak isteyen gerçek kişilerde aranan nitelikler

 • Türkiye’de yerleşik olması
 • Medeni hakların kullanılmasına engel bir durumun bulunmaması
 • Sigortacılık Kanununda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş ya da ceza almamış olması
 • Önceden iflas etmemesi ya da konkordato ilan etmemesi
 • Teknik personel vasıflarında olması
 • Asgari belirlenen ölçüde malvarlığının olması
 • İnsan kaynakları açısından fiziksel, idari ve teknik altyapının yeterliliği

Sigorta acentesi olmak isteyen tüzel kişilerde aranan nitelikler

 • Tüzel kişilerin merkezi Türkiye’de olmalı
 • İflas etmemesi ya da konkordato ilan etmemiş olması
 • Asgari belirlenmiş sermayenin karşılanması
 • İnsan kaynakları bakımından fiziksel, idari ve teknik altyapının yeterliliği

Sigorta acentesi olacak tüzel kişi yetkililerinde ve gerçek kişilerin ortaklarında aranan nitelikler

 • Sigortacılık Kanununda belirtilen suçlardan hüküm giymemek ya da bir ceza almamak
 • İflas etmemiş olmak ya da konkordato ilan etmemiş olmak
 • Sözleşme yapma ve prim tahsil etmek yetkisine sahip olan gerçek kişi ve tüzel kişi yetkilileri ya da bu görevleri yapacak personelin en az 4 yıllık yükseköğretim eğitimi alması ya da 2 yıllık risk yönetimi, pazarlama bölümü, aktüerya, sigortacılık bölümleri olan yüksek okullardan mezun olması ve 2 yıllık sigortacılık deneyimi bulunması gerekir.

Sigorta şirketi bayiliğinde kabul edilen teminat türleri nelerdir?

 • Banka teminat mektubu
 • Kat irtifakı kurulu olan mesken ya da işyeri vasfında olan taşınmazlar üstünde gayrimenkul ipoteği
 • Blokaj konulabilecek nakit teminat

Bu teminat miktarlarının oranları sigorta şirketlerine, bölgeye ve illere göre değişiklik gösterebilir. Sigorta acenteliği bayiliğini almak için, sigorta şirketlerinin kendi bölge müdürlüklerinden gerekli bilgiler alınabilir.

Bir Cevap Yazın