Sigorta acentesi açmak için gerekli olan belgeler nelerdir?

Sigorta acenteliği sigorta sektörü açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir. Tüketicileri bilinçlendirme görevi üstlenen acenteler, belirli koşullar sağlandıktan sonra açılabilir. Bu koşullara sahip olan gerçek ve tüzel kişiler sigorta acenteliğini açabilir. Sigorta acenteliği yetki belgesinin alınması için gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. Bu kişilerden başvuru sırasında bazı belgeler istenir.

Gerçek kişi sigorta acenteleri için gerekli olan belgelersigorta

 1. İkametgâh belgesi (Ev adresi için)
 2. Vukuatlı nüfus cüzdan sureti
 3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi
 4. İflas konkordato belgesi
 5. Ticaret sicil gazetesi
 6. En son mezun olunan okulun diploma sureti
 7. İki adet vesikalık fotoğraf
 8. Ticaret sicil tasdiknamesi
 9. Mal varlığı beyanı taahhütnamesi ve bilgi formu
 10. Bulunuyorsa mesleki sorumluluk sigortası sureti
 11. Varsa yabancı dil belgesi
 12. Yapıldıysa sigorta şirketiyle yapılmış olan sözleşme sureti
 13. Telefon, e-posta gibi iletişim bilgileri

Gerçek kişi sigorta acentesi için teknik personele gerekli olan belgeler

 1. İkametgâh belgesi (Ev adresi için)
 2. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti
 3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi
 4. İflas konkordato belgesi
 5. Diploma sureti
 6. İki tane vesikalık fotoğraf
 7. SSK kaydı

İstenen belgeler, fotoğraflar ve beyanın düzenleme tarihi 6 aydan daha eski olmamalıdır.

Tüzel kişiler için sigorta acenteliği için gerekli olan belgeler

 1. Ticaret sicil gazetesi
 2. Ticaret sicil tasdiknamesi
 3. Şirke ana sözleşmesi
 4. Vergi levhasının sureti
 5. İflas konkordato belgesinin aslı
 6. Islak imzalı taahhütname aslı ve bilgi formu
 7. Tanzim edildiyse mesleki sorumluluk sigortası sureti
 8. Yapıldıysa sigorta şirketiyle olan sözleşme sureti
 9. İmza sirküleri fotokopisi
 10. Telefon, e-posta gibi iletişim bilgileri

Tüzel kişiler için sigorta acenteliği yetkilileri için gerekli olan belgeler

 1. İkametgâh belgesi (Ev adresi için)
 2. Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti
 3. Arşiv kayıtlı adli sicil belgesinin aslı
 4. İflas konkordato belgesi aslı
 5. Islak imzalı taahhütname ve bilgi formu aslı
 6. Diploma sureti
 7. İki tane vesikalık fotoğraf
 8. SSK kaydı
 9. Varsa yabancı dil belgesi

Hazırlanan tüm belgeler, fotoğraflar düzenleme tarihleri açısından 6 aydan eski olmamalı, mesleki tecrübenin ise Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış olan belgeyle ispatlanması gerekmektedir. Tüzel kişilerin müdürleri ve teknik personelinin hepsi yani tüm çalışanları belgeleri tam hazırlamalıdır. Sigorta acenteleri mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmamış olması durumunda, bu evrakın en kısa sürede yaptırılması ve odaya verilmesi gerekir. Tüzel kişiliğin müdürünün dışarıdan atanması halinde, bu kişinin diğer bir sigorta şirketinde müdür ya da teknik personel olarak levhaya kaydı olmamalıdır. Bunun dışında müdür olarak bildirilmiş olan kişinin tüzel kişilikte SSK lı olması gerekir.

Sigorta acentelerinin gerçek ya da tüzel kişi olarak yaptığı başvuruda sigorta şirketiyle yapılmış olan acentelik sözleşmesi yoksa bunu levhaya kayıt yaptıkları tarihten en geç 6 ay içinde odaya iletmeleri zorunludur. Acentelik koşullarının hepsini yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler belli miktardaki bir teminat karşılığında, sigorta şirketiyle sözleşme yapabilir. Sigorta şirketlerinden aldıkları komisyon oranları farklı olabilir. Genellikle oranlar % 40 civarında olur.

Bir Cevap Yazın