Sera etkisi nedir?

Son yıllarda çevreci grupların yüksek sesle dile getirmesi ile “az da olsa” popüler kültürün ilgisini çeken küresel ısınma konusu, dünya atmosferinin sahip olduğu sera etkisinin kritik seviyede artış göstermesinden kaynaklanmaktadır. İlk bakışta sera etkisinin oluşması dünyadaki doğal yaşam için çok kötü bir durummuş gibi görünse de, aslında insanoğlunun neden olduğu sera gazı üretimi tamamen durdurulsa dahi dünya atmosferinin doğal yapısı sebebiyle sera etkisi “belirli bir oranda” devam edecektir. Sera etkisi doğal bir süreç olmakla birlikte çoğu insanın zannettiğinin tamamen aksine dünyadaki yaşamın devamlılığı açısından gereklidir. Güneşin ürettiği ve başta insanoğlu olmak üzere dünyadaki tüm canlıların muhtaç olduğu ışınlar, aslında atmosferdeki gazların sebep olduğu sera etkisi sayesinde kullanılabilir bir enerji kaynağı haline dönüşmektedir.

Bilim adamları yaptıkları araştırmalar sonucunda dünya yüzeyine gelen güneş ışınların oldukça büyük bir miktarının güneşten doğrusal olarak değil, atmosferdeki gazlar sayesinde yansıyarak geldiğini saptamıştır. Bir başka değişle atmosferdeki gazlar olmasaydı, dünya yüzeyinde yaşamın var olmasını sağlayacak miktarda güneş ışını asla yeryüzüne ulaşamazdı. Atmosferdeki gazların yansıttığı güneş ışınları, güneşten çıkarak doğrusal bir hareket ile dünyaya ulaşan güneş ışınlarının oranından çok daha fazladır. Karbon dioksit, Metan, Ozon ve su buharı gibi bileşikler sayesinde dünya atmosferi güneş ışınlarını gereken miktarda yansıtmakta ve böylece dünyanın sahip olduğu birçok farklı sistem de düzenli bir biçimde çalışmaya devam etmektedir.

Güneşten gelen ışınların büyük bir bölümü atmosferde bulunan bu “sera gazları” tarafından tutulur ve bu şekilde yerküre ısınır. Aynı zamanda denizlerin ve hatta okyanusların donmaması için dünya yüzeyindeki ısının da korunmasını sağlayan bu etki, kısaca sera etkisi olarak adlandırılmaktadır. Kısaca sera etkisi, dünya atmosferinde bulunan sera gazlarının güneş ışınlarını tutmasıdır. Ancak doğal süreç içinde oluşan ve günümüzde atmosferde “kusursuz bir oranda” bulunan bu sera gazlarının miktarındaki artış, atmosferin sahip olduğu sera etkisinin de artması manasına gelmektedir. Sera etkisinin artması ise dünyanın daha çok ısınması yani bir diğer modern çağ kavramı olan “küresel ısınma” sorununu tetiklemektedir. Dünya üzerindeki ısının artışı yalnızca Kuzey ve Güney Kutup Bölgelerindeki buzların erimesini ve su seviyelerinin yükselmesini değil, son derece kompleks ve hassas bir yapıya sahip olan ekosistemin de derinden etkilenmesine neden olacaktır.

Doğal sera etkisinin artmasının en büyük nedeni, bizzat insanoğludur. Sanayi tesisleri ve fosil yakıt kullanan ulaşım araçları haricinde “artan dünya nüfusunu beslemek için girişilen çiftlik hayvanı üretim çılgınlığı” da sera etkisini arttıran önemli bir faktör haline dönüşmüştür. Zira çoğu insan bilmiyor olsa da, dünya üzerinde bulunan milyarlarca çiftlik hayvanının vücudunda üretilen ve dışarı atılan “Metan Gazı” da sera gazlarından biridir ve küresel ısınması fosil yakıt kullanan üretim araçlarından çok daha fazla arttırmaktadır…

Bir Cevap Yazın