HAARP teknolojisi nedir?

Hayata geçirilmesinden çok önceleri sahip olduğu tehlike potansiyeli sebebiyle bazı bilim çevrelerinin karşı olduğu bir proje olan HAARP, iyonosfer tabakasının özelliklerini araştırma ve davranış sistematiğini çözme amaçlı bir bilimsel araştırmadır. Her ne kadar HAARP teknolojisinin atmosferin yapısı, meteorolojik olaylar, sualtı haberleşme ve elektromanyetizma gibi konuların daha iyi anlaşılması için yapılan bir bilimsel araştırma olduğu söylense de, HAARP ismi günümüzün popüler kültüründe en çok ilgi çeken komplo teorileriyle birlikte anılır hale gelmiştir. Atmosferin tabakalarından biri olan iyonosfer elektromanyetik dalgaları yansıtma özelliğine sahiptir ki, modern dünyada bu özellik uzak mesafelerle haberleşmeyi mümkün kılmıştır. İyonların serbest olarak bulunmasından ötürü iyonosfer adı verilen bu atmosfer katmanı, kıyamet senaryolarının başrolü olan HAARP araştırmalarının da temel çalışma alanıdır.

Açılımı; High-Frequency Active Auroral Research Program(Yüksek Frekanslı Etkin Kutupsal Güneş Işığı Araştırma Programı) olan HAARP projesi, Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri ile Alaska Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen bir programdır. Bilim tarihinin perde arkasında kalmış en önemli isimlerinden biri olan ve günümüzde kullandığımız neredeyse tüm elektronik aletlerin gelişim sürecine büyük katkı sağlayan Nikola Tesla, HAARP teknolojisi fikrini ortaya atan ilk insandır. İyonosferin özellikleri ve davranışları üzerine araştırmalar yapmak için yüksek ve düşük frekanslı radyo sinyali yayınlanması fikrini ortaya atan Nikola Tesla’nın bu fikrini uzak mesafeyi etkileyebilecek bir silaha dönüştürmesi için ABD hükümetinin kendisine talepte bulunduğu dahi “iddia edilmektedir”. Şüphesiz bu tür varsayımlar birer iddia olmanın ötesine geçemese de, popüler kültür için oldukça ilgi çekici bir malzeme haline gelmiş ve belki de bu önemli konu ciddiyetini kaybederek sosyal paylaşım sitelerinde çok izlenen videolar için bir malzeme haline gelmiştir.

Günümüzde hala devam eden HAARP projesi, Alaska’da bulunan ve 180 adet olduğu iddia edilen radyo antenleri ile bilimadamlarının geliştirmek için çalışmayı sürdürdüğü bir teknolojidir. İyonosfer tabakasının ısıtılarak çok düşük frekans aralığına sahip olan “ELF” dalgaları üretilmesini sağlayan bu teknolojinin daha da geliştirilmesi için çok daha yüksek frekanslarda yayın yapabilecek büyük bir anten yapılacağına dair söylentiler de bulunmaktadır. ABD ordusunun hizmetinde ve ABD’nin komuta merkezi olan Pentagon’un denetiminde olan bir proje olması, günümüzde HAARP teknolojisi ile ilgili birçok komplo teorisi üretilmesine sebep olmuştur. HAARP teknolojisi kullanılarak iklimlerin kontrol edilebileceği, tsunami ve hortumlar oluşturulabileceği ve ülkemizde de uzun süre gündemi meşgul eden konulardan biri olan yapay depremler yaratılabileceği gibi görüşler hala bir iddia olma özelliğini korumaktadır.

Bir Cevap Yazın