Semantik nedir?

Dr_Syntax's_Head

Semantik, anlambilim veya anlam öğretisi olarak ifade edilmektedir.  Daha geniş manası ile anlam öğretisi sözcüklerle, önermelerle ya da göstergelerle, bunların dile getirdiği anlamlar arasında ki nasıl bir bağlantı olduğunu inceleyen bilim dalına denilmektedir. Burada ifade edilen Gösterge bilimin bir koludur.

Kısaca ifade etmek gerekirse semantik, anlamları inceleyen bir bilim dalıdır. Semantik iki farklı açıdan ele alınabilir. Bunlar felsefi veya mantıksal açıdan ya da dil bilimsel olarak incelenebilir. Sözcükleri veya göstergeleri incelemek gerekirse, gösterge arasındaki bağlantıya ara vererek ve adlandırma yaparak, düz anlam, yan anlam ve doğruluk gibi özelliklerini incelemektedir. Diğer bir yaklaşım olan dil bilimsel açıdan ise, dilin zaman içinde anlam değişikliklerini ve yapısını, düşünce ile anlam arasında ki karşılıklı nasıl bir bağlantı bulunduğu gibi konuları inceler. Anlambilim, felsefi ve dilbilimsel yaklaşım olarak ortak noktaları ise, bir dilin genel göstergeleri ile bu göstergeler arasındaki bağlantıların araştırılması ve incelenmesidir. Bu iki yaklaşımında ortak noktası olarak aramızda her iki alanda da anlambilimi incelenmesi insanların konuştukları dilin anlatımlarından nasıl bir anlam çıkardığını açıklamaya çalışmışlardır. Felsefe, dili araştırırken bu ilmin doğası gereği sorular sorarak konuşulan dilin, dil ile anlam arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışır. Fakat sorular çok fazlalaşınca bu sefer dilin kendi kendisini soruşturulmaya başlaması gibi problemler ortaya çıkar.  Bu durumdan dolayı 1920 ile 1930’lu yıllar arasında olgucu okulun mantıkçıları, mantık ve matematik ilminde bulunan kesinlik manasını dile de uygulamaya çalışmışlardır. Bu okulun görüşüne göre doğal diller açıklıktan ve kesinlikten uzaktır. Bu sebepten dolayı belirsizlikten ve çokanlamlılıktan arınmış ideal manada bir dil üzerine kurulu bir anlambilim yaklaşımı ortaya çıkarmaya çalışmışlardır.

Bir Cevap Yazın