Sel nedir?

Doğal afetler arasında en yüksek yıkım gücüne sahip olan ve insanların durdurmak için herhangi bir şey yapamayacağı felaketlerin başında gelen sel, insanlık tarihinin en eski dönemlerinden beri insanoğlunun en fazla korktuğu doğa olaylarından biridir. Sel bir felaket olarak yorumlansa da aslında bu doğal afetle ilgili ilginç bir yön de bulunmaktadır. Şayet insanlar su kenarına yakın yerlerde yaşamıyor olsalardı, sel yaşanması durumunda bu doğa olayından etkilenmeyecek ve dolayısı ile sel bir doğal afet olmayacaktır. Ancak insanoğlunun yaşamak için suya olan bağımlılığı nehir, deniz ve okyanus kenarlarında yerleşmelerini sağlamış ve bu doğal afetten de doğrudan etkilenmelerine neden olmuştur.

Yağışa bağlı olarak oldukça geniş bir alanı etkileyebilen sel felaketi, toğrağın belirli bir bölümünü ya da tamamı sular altında bırakabilecek ve ilerleyişi muazzam hızlara varabilecek bir doğal afettir. Ani gelişen ve çok büyük su düzensizliklerinin yaşanması nedeniyle başta insanlar olmak üzere doğal yaşamı derinden etkileyebilecek sel, çevredeki su kaynaklarından beslenir. Göl, deniz,akarsu ya da okyanus gibi su kitleleri ile yüklenen selin boyutu ve hızı daha da artar ve böylece doğal afetin boyutları da çok daha büyük bir hale gelir.

Yatağını terk eden su kütlelerinin kara parçalarında çok hızlı bir biçimde hareket etmesi, yeryüzündeki birçok doğal ya da insan yapımı nesnenin de su ile birlikte sürüklenmesine neden olur. Günümüzde şehirlerde yaşanan sel felaketlerinde yüzlerce araba çok kolay bir biçimde sel sularına kapılabilir ve sel ile karşılaşan bölgeler için büyük bir tehdit oluşturabilir. Çoğu zaman su taşkını ile karıştırılan sel, aslında suyun çok büyük bir oranda yer değiştirmesi nedeniyle farklı bir tanıma sahiptir.

Su taşkınında su kitlesi yer değiştirmezken, sel felaketinde akıntı mevcuttur ve su çok hızlı ve büyük oranda ilerler. Bazı bölgelerde coğrafi yapının müsait olması nedeniyle mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlarda sel görülme ihtimali büyük oranda artarken, bazı durumlarda da diğer doğal afetler sel felaketinin oluşmasını tetikleyebilir. İnsanoğlu bilinen tarihin en eski dönemlerinden beri daha kolay bir yaşam için su kenarlarında yerleşim kurduğundan, sel olayından doğrudan etkilenmekte ve bu olay bir afet olarak adlandırılmaktadır.

Bir Cevap Yazın