Şehirlerde kirlilik nedir?

Şehirlerdeki kirlilik hepimizi olumsuz etkileyen bir durumdur. Bütün dünyada bu konuya çok fazla hassasiyet gösterilip önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Kirlilik sorununu birkaç başlık altında incelemeye çalışacağız.
indir
1- İnsanlardan kaynaklanan kirlilik sorunu: Şehirde hayatını devam ettiren insanlar için kirlilik birinci gündem maddesidir. İçinde yaşadığımız dünya kirlenen, en başta insan olmak üzere diğer canlılarda kirletendir. Sahip olunan kaynakları bizden sonra gelecek kuşaklarında kullanacağını düşünerek hareket etmeliyiz. Bu kaynakları onlara en temiz şekilde bırakmaya çalışmalıyız. İnsanlar duyarlı davranmadıkları zaman her açıdan zararlı bir çevrenin oluşmasına sebep olurlar. Her insan kendi yakın çevresini temizliğine dikkat ederse bütün şehir temiz kalacaktır.
2- Çarpık şehircilik sorunları: Metan gazı, güneş enerjisi, doğal gaz, baca gazının kontrol edileceği merkezi ısıtma ile ithal kömürle kirliliği önlemek, şehri mümkün olduğunca yüksek alanlara kurmak, ormanlık yerlerden hava koridorları açmak, yeterli park ve mesire yerleri yapmak, nüfusun fazla birikmesin önlemek, sanayinin şehir merkezinde kurulmasını sağlamak, toplu taşımacılığa önem vermek, yatırımları kırsal alanlara yönlendirmek, çöpleri ayrıştırmak, geri dönüşüm yapmak… gibi yollarla kirliliğin önüne geçebiliriz.
3- Trafik sorunu: Petrol ürünlerinden ziyade elektrik, doğal gaz, alkol ile çalışan araçlar kullanmak, suyu enerjiye dönüştürerek kullanmak, egzozlara gaz ve ses giderici filtreler takmak trafiğin ortaya çıkardığı kirliliğe birer önlem olarak düşünülebilir. Bu trafik sorunu ses kirliliğine de sebep olur. Ses kirliliği; insanların işitme sağlığını ve algılama gücünü son derece olumsuz yönde etkiler, bireyin psikolojik ve fiziksel dengesini alt üst edebilir ve aynı zamanda iş verimini düşüren ve çevrenin doğallığını bozan bir çevre sorunudur. Ses kirliliğinin fazla olduğu bir şehirde yaşayan kişilerin; iş veriminin düşük olduğu sinirli yapıya sahip olduğu ve huzursuz olduğu gözlenir.
4- Hava kirliliği sorunu: Sağlığımız açısından bizi anında etkileyebilecek olan bir kirliliktir. Çünkü her saniye solunum alıp vermekteyiz. Eğer hava kirli ise sürekli hastalıklara yakalanabiliriz. Şehirlerde kükürt ve kül miktarının az olduğu yakıtlara öncelik verilmesi, yeşil alanların artırılması, şehirlerin hava akımlarına açık olan alanlarda kurulması , havayı kirletecek sanayinin kurulmaması ve yerleşim merkezlerinin dışına taşınması hava kirliliğini önlemek için denenebilecek önlemlerdir. Hava kirliliği kış aylarında bazı hastalıklara sebep olmaktadır. Kış aylarında özellikle büyük şehirlerde grip ve nezle hastalıkları çok daha fazla görülür. Bunun asıl sebebi soğuk hava ile birlikte havadaki kirlilik oranının artış göstermesidir. Bu kirli havayı maalesef solumak zorunda kalıyoruz. Sinüzitte bu sebeplerden dolayı tetiklenen bir hastalıktır.
5- Ağaç ve orman sorunu: Orman bütün canlılar için bir yaşam kaynağıdır. Oksijen kaynağı olduğu için bütün canlılar açısından hayati öneme sahiptir. Canlıların canlı kalması ve varlıklarını sürdürmesi için enerjiye ihtiyaçları vardır. Güneşten yayılan ışınların bir hesaba göre yüz milyona yakın bir kısmını yakalar ama yakaladıkları bu küçük miktar güneş enerjisi hem kendini hem de bütün ekosistemi çekip çevirmek için yeterlidir. Ağaç ve orman görüldüğü gibi sadece göre hoş gelen bir görüntü olarak anlam ifade etmiyor. İnsanlar için vazgeçilmez olarak bir değer taşıyor.
Yaşanabilir bir şehir için hepimizin beş madde altında saydığım kirlilik sorunlarına karşı daha hassas davranması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın