Roman nasıl yazılır?

Romanlar, hikâyelerden daha gelişmiş ve daha uzun yazılan, yaşanmış ya da tasarlanmış olayları anlatan edebi eser türüdür. Tasarlanan karakterler, onların duyguları ve başlarından geçen olaylar; tarihi olaylar ve gelişmeler; kısacası insan, dünya ve evren ile ilgili her şey romanın konusu olabilir.

Romancının özelliği yazdığı eserin kendine has olmasıdır. Başka hiçbir kaynaktan esinlenmiş ya da alınmış olmamalıdır.

Roman bir hikâye vb. eserler gibi kısa vade de tamamlanamayacağı için, yazar tahmini bir zaman belirlemelidir. Roman genelini günlük bölümlere ayırarak ilerleyebilir.

Roman yazımına başlanmadan, romanın nasıl anlatılacağı da belirlenmelidir. Roman kahramanı tarafından mı yoksa 3. şahıs tarafından mı anlatılacak karar verilmelidir.

Roman yazmada 3 temel esas vardır:

Kişiler: Romanın başında kişiler belirsiz kalsa da, romana ve konuya yayılarak geliştirilirler. Romanın kapsamı gereği birçok karakter mevcuttur ve romanda bu karakterlerin özelliklerine, duygularına da değinilir. Romandaki kişiler sayesinde romancıda her karaktere girebilme imkânı bulur. Bu sayede romanda yer alan her bir kişi romancının kendini geliştirmesine de katkıda bulunur.

Yazar: Romanda birçok duyguya yer verilir. Roman yazarının bu konuda dikkat etmesi gereken şey kendi duygularına ve inançlarına takılı kalarak yazmaktan kaçınması ve tarafsız olmasıdır.

Romanın amacı: Romancı bir hikâye, öyküden ziyade gerçekçi olmalı ve gerçek ile alakadar eserler üretmelidir. Gerçekçi olanı yazmakla birlikte, bunların içinden okuyan kişide merak uyandıracak, gölgede kalmış, gün ışığına çıkarılması beklenenlere değinmelidir. Roman, yine hikâyeden farklı olarak sadece bir olay çevresinde değil, daha geniş bir alanı kaplar. Bazen bir hayatı bütünüyle ya da bir hayatın bazı bölümlerine yer verir.

Roman temel esaslar gibi 3 bölüme ayrılır:

  • İlk bölümde olay nedenleri belirtilir ve kişiler tanıtılır.
  • Gelişme bölümünde olay, yer ve kişi detaylarına girilir. Kişilerin karakterleri, olayın gelişmesi anlatılır. Olayların geçtiği yerlerin özelliklerine değinilir.
  • Son bölümde ise olaylar bir noktada toplanarak burada çözüme kavuşturulur.

Bütün bu temel esaslar ve bölümler bütününde oluşturulacak eserde imla ve dilbilgisi kurallarına dikkat etmek, doğru kelimeler seçmek hususlarına da dikkat etmek gerekir.

Eser bitiminde son kontroller yapılmalı, olası hatalar gözden geçirilmelidir.

Bir Cevap Yazın