Resmi Gazete nedir?

Cumhuriyetten daha eski bir tarihe sahip olan Resmi Gazete’nin kuruluşu 7 Ekim 1920 tarihine rastlamaktadır. 7 Şubat 1921 tarihinden beri basılan Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi olarak basılan ilk gazetesidir. Resmi Gazete’nin kuruluş amacı; meclis, hükümet, cumhurbaşkanı ya da başbakan tarafından çıkartılan yönetmelik, kararname, genelge ve kanunların yayımlanarak halka sunulmasıdır. Böylece devletin idari mercileri tarafından alınan kararlar yine devletin kendi basın organı tarafından yayımlanarak halka duyurulmuş olur.

Resmi Gazete ilk kurulduğunda “Ceride-i Resmiye” ismiyle faaliyet göstermekteydi. 10 Eylül 1923 tarihinden itibaren “Resmi Ceride” ismini alan gazete, faaliyetlerine 1927 yılına kadar bu isimle devam etmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında her ne kadar sürekli açık kalsa da, bazı aksaklıklar ve imkansızlıklar nedeniyle yayın hayatı kısa süreli duraksamalara maruz kalmıştır. Takip eden dönemde Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile Resmi Ceride’nin yayınlarına kesintisiz olarak devam etmesi sağlanmış ve bundan sonra da gazete sürekli yayımlanmıştır. 762 sayıl boyunca Resmi Ceride ismi ile basılan gazete, 17 Aralık 1927 tarihinden itibaren “Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete” adını almış ve günümüze kadar da bu isimle faaliyetlerine devam etmiştir.

Resmi Gazete devlete ait bir basın yayın organı olarak Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü doğrudan başbakanlığa bağlı olarak çalışan bir organ olduğundan, Resmi Gazete’nin de başbakanlığa bağlı olarak çalışmalarını sürdürdüğü söylenebilir. Günümüzün gelişen teknolojilerine ayak uyduran Resmi Gazete, internet ortamından da takip edilebilmektedir. Resmi Gazete’nin internet sitesinde eşzamanlı olarak o gün basılan gazete paylaşılır. Resmi Gazete’nin internet ortamındaki yayınları Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından idare edilmekte ve Resmi Gazete Bilgi Sistemi tarafından sunulmaktadır.

Resmi Gazete Mevzuat ve İlan Bölümü olmak üzere toplam iki bölümden oluşmaktadır. 23 Mayıs 1928 tarihli Bakanlar Kurulu kararınca Resmi Gazete’nin Mevzuat Bölümü, Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Resmi Gazete’nin İlan Bölümü ise yayımlanması mecbur olan ihale ve yargı ilanlarına ayrılmıştır. Ayrıca bu bölüm Resmi Gazete’ye ilan vermek isteyenler tarafından da kullanılabilir. Resmi Gazete’nin bu bölümüne ilan vermek isteyenlerden satır başına ücret alınmaktadır. Resmi Gazete’nin ilgili sayısının içeriği oluşturulduktan sonra basılma emri uyarınca tüm içerik Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne gönderilir. Resmi Gazete’nin o günkü sayısına ait içeriği kontrol eden Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü saat 23:00’ten sonra basım işlemini başlatır ve böylece Resmi Gazete’nin yeni sayısı sabahın ilk saatlerinde basılmış olur. Resmi Gazete yılda 354 gün basılmaktadır.

 

 

Bir Cevap Yazın