Reiki nasıl yapılır?

İlk olarak 1900’lerin başında orta çıktığı düşünülen Reiki, ruhsal enerji ile ilgili bir teknik olduğu için daha da eski zamanlara da dayanıyor olabilir. Enerji aktarımı ile hastalıkların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla Japonya’da ortaya çıktığı düşünülen Reiki’nin, yüzyıllar öncesinde özellikle Tibet’te dahi kullanıldığına inananlar da vardır. Ancak günümüzün Reiki tekniklerinin şekillenmesinin 20. yüzyılın başlarında Japonya’da gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Farklı ruhsal enerjilerin tanınması ve şifa vermeye yönelik ruhsal teknikler bütünü olarak tanımlanabilen Reiki, batı kültüründe “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak tanınmaktadır.

Rei “her yerde olan” ve ki “yaşam enerjisi” kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan Reiki, aslında çok daha derin bir kavramsal anlama sahiptir ve daha ezoterik bir anlatımla “yüce gücün bilincine sahip ve ruhsal gaye ile işleyen yaşam gücünün enerjisi” olarak açıklanabilecek bir tanıma sahiptir. Ruhsal bir şifa uygulaması olan Reiki, aslında temel olarak farklı enerji sistemlerini de içerisinde alan bir frekanslar bütünüdür. Çoğu insanın düşündüğünün tam aksine Reiki; herhangi bir dini inanışa mensup olunmasını gerektirmeyen ve bu tür inanç sistemleriyle de ilgilenmeyen, her tür inanışa sahip insan tarafından uygulanabilen bir ruhsal enerji tekniğidir.

Modern tıp ile iç içe gelişen Reiki, tıbbi uygulamaları sonuna kadar destekler ve bu tedavi süreçleri içerisinde tıbba yardımcı olmaya çalışır. Tüm bunların ötesinde birçok bilim adamı ve psikiyatri hekimi Reiki’nin herhangi bir yan etkisi ve zararı olmadığından dolayı, hastalar üzerinde görülen bir Plasebo etkisi olduğuna dahi inanır. Reiki tekniklerinin kökenin Tibet olduğu ve bu teknikleri 20. yüzyılın başlarında Japonyalı bir Budist olan Dr. Mikao Usui’nin öğrenerek tanıttığı düşünülmektedir. Tibet’te öğrendiği ruhsal eğitim tekniklerini ülkesine taşıyan Dr. Mikao Usui, bu tekniklerin insanların sağlık sorunlarına çözüm bulmak için kullanılabileceğine inanmıştır. Dr. Usui 1922 yılında Japonya’da kendi geliştirdiği Reiki teknikleriyle hastalara şifa dağıtmak için bir klinik açmış ve insanları iyileştirmenin de ilerisine giderek birçok kişiye kendi tekniklerini öğretmiştir. Böylece Dr. Usui’den bu tekniklerini öğrenen insanlar da, kısa süre içerisinde Reiki’yi tüm dünyaya yaymıştır.

Bir Cevap Yazın