Rehberlikte testlerin kullanıldığı durumlar nelerdir?

1- Yordama (pediction): Bir kişinin belli bir eğitim programında ya da bir çalışma sahasında hangi ölçüde başarılı olacağını tahmin etmek amacı ile geliştirilen yetenek testleri ve hangi ölçüde doyum sağlayacağını kestirmek gayesi ile hazırlanan ilgi envanteri bir danışmanın eğitim ve meslek danışmanlığı yaparken başvuracağı temel ölçme araçlarıdır.

2- Sebebi Ortaya Çıkarma : Rehberliğin bir işlevi de okulda başarısız olan ya da uyumsuzluk göstermekte olan öğrencilerle yakından ilgilenmektir. Öğrencilerin gelişimlerinde görülen gecikmenin ve bozuklukların çözümlerini bulabilmek, her şeyden önce bunların sebeplerini doğru teşhis etmeye bağlıdır. Çeşitli test dışı tekniklerin yanı sıra yetenek ve başarı testlerinin ilgi ve kişilik envanterlerinin uygulanması faydalı olacaktır.

3- İhtiyaçları Saptama: Bir rehberlik servisi herhangi bir hizmeti uygulamaya başlamadan önce böyle bir hizmete kaç öğrencinin ihtiyacı olduğunu saptama gereğini duyabilir. Aslında bir okulda rehberlik servisi oluşturulduğu zaman verilecek hizmetleri saptamak ve bunları öncelik sırasına koymak için ilk olarak yapılacak iş öğrenci ihtiyaçlarını belirlemektir.

4- Değerlendirme: Danışman, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti vermeden önce ve hizmeti verdikten sonra danışanın belirli özelliklerinde değişme olup olmadığını saptama ihtiyacı duyabilir. Danışman belli bir bilgi vermeden önce danışanın probleminin kendi uzmanlık alanına girip girmediğini bilmek ister. Bir danışman, ilk karşılaşmada danışanın ileri derecede ve değerlendirme bozukluğu gösterdiği izlenimi edinir ise ilk izleniminin doğruluğunu test etmek için bazı teknikleri uygulama yoluna gidebilir. Bazı rehberlik merkezlerinde danışmanlar rehberliğin belli bir alanında uzmanlaşmış olabilirler. Mesela danışmanlardan biri daha çok meslek seçimi problemleri, bir diğeri kişisel-sosyal uyum problemleri olan öğrencilerle ilgilenmekte olabilirler. Danışanları, problemleri ile ilgili uzman danışmanlara gönderebilmek için erken teşhise gerek duyan bir erken danışman psikolojik danışma hizmetleri verilmesinden önce test uygulama yoluna gidebilir. Ancak bu tür uygulamaların bir takım sakıncaları bulunmaktadır.
Değerlendirme amacı ile yürütülmekte olan test uygulamalarının bir diğer biçimi de danışmanın vermiş olduğu hizmetin etkisini saptamak için hizmet vermeden önce ve sonra test uygulamasıdır. Örneğin, psikolojik danışmanın amacı danışanın kendine daha olumlu bir tutum geliştirmesine yardım alarak tanımlanmış ise, kişinin kendine karşı tutumunu ölçen bir envanter, psikolojik danışma yardımından önce ve sonra uygulanabilir ve aradaki farka bakılarak bir gelişme olup olmadığı tespit edilebilir; ya da öğrencilere meslekler hakkında doğru bilgi vermek amacı ile meslek tanıtma programı düzenleyen bir danışman, öğrencilerin meslekler hakkındaki bilgilerinin artıp atmadığını ancak meslek bilgisini ölçen bir testi programın başında ve sonunda uygulamakla anlaşılabilir.

5- Araştırma : Danışman sürekli olarak gelişme çabası içinde olmak durumundadır. Yani danışmanın bir görevi de rehberlik işlerini daha da iyileştirici yöntemler bulmak için bilimsel nitelikli araştırmalar yapmaktır. Her araştırmacı gibi danışman da incelediği problemin niteliğine göre uygun bulduğu bir aracı kullanabilir.
6- Rehberlik Hizmetlerini Öğrenciye Tanıtma : Bir okulda yeni kurulmuş olan rehberlik merkezine öğrencilerin alışmasını sağlamak epeyce zaman ister. Öğrenciler rehberlik merkezinin verdiği hizmetleri yapılmış olan konuşmalardan dinleseler de o hizmetlerin gerçek özelliğini bir yaşantı geçirmeden anlamaları zordur. Bu tip durumlarda danışman, grup halinde öğrencilere bir ilgi ya da kişilik envanteri uygulayabilir ve sonucu öğrenmeye gelen öğrencilerle yapacağı görüşmeler sırasında merkezin çalışmalarını gerçek bir uygulama ile göstermiş olur.

Bir Cevap Yazın