Bolşevik Devrimi nedir?

Ekim Devrimi olarak da bilinen Bolşevik Devrimi, 24 Ekim 1917 tarihinde başlayan ve devam eden süreç içinde gelişen olaylarla Sovyetler Birliği’nin kurulmasına neden olan süreçtir. Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin Petrogrand bölgesinde yer alan Rus Kışlık Sarayı’nı işgal etmesiyle başlayan olaylar nedeniyle bu süreç, “Bolşevik Devrimi” olarak anılmıştır. 1917 yılının Ekim ayında başlayan devrim süreci, Geçici Hükümet tarafından yönetilen Rusya’nın Bolşevikler ve müttefikleri olan Sol SR’nin kontrolüne geçmesini sağlamıştır. Rus tarihinde “Temmuz Günleri” olarak adlandırılan olaylar neticesinde yönetime gelen Geçici Hükümet, sonraki süreçte gelişen Kornilov Olayı ile birlikte güç kaybetmiştir.

1917 yılında Rusya’nın mevcut yönetimindeki boşluğu fark eden Lenin başlattığı hareket ile halkın desteğini arkasına almış ve böylece Sovyetler Birliği olarak anılacak yeni Rusya’nın kuruluş süreci başlamıştır. Bu dönemde Bolşevik hareketin karşısında duran Rus Beyaz Ordusu son derece şiddetli bir şekilde devrimcilere saldırmış ve Rus İç Savaşı’nı başlatmıştır. 1922 yılına kadar devam eden Rus İç Savaşı binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olmuş ve en sonunda Lenin liderliğinde direnen Bolşevik Hareket Rusya’nın yönetimini kazanmıştır.

Bolşevik Devrimi’nin gelişim süreci daha yakından incelendiğinde, aslında bu sürecinde 20. yüzyılın başlarında Rusya İmparatorluğu tarafından yürütülen politikanın gelişmesi ile oluştuğu anlaşılır. Rusya İmparatorluğu bünyesinde bulunan çok uluslu yapı mevcut monarşik rejim nedeniyle sürekli baskı altında tutulmuş ve çoğu zamanda gördüğü baskı nedeniyle zor durumda kalmıştır. Rusya ile Japonya arasındaki savaşta kan kaybeden Rusya ordusu, daha sonraki süreç içinde gelişen 1905 Devrimi ile tamamen altüst olmuştur. Çarlık Rejimi 1. Dünya Savaşı’na girerek uzun süre boyunca birçok farklı cephede mücadele etmenin verdiği yorgunluğu hissetmeye başlamıştır.

Rus halkının Çarlık Rejimi ile yönetilen Rusya’da çok büyük zorluklar çekmesi neticesinde yeni bir düzenle ilgili fikirler yüksek sesle ifade edilmeye başlanmıştır. Nitekim sonunda daha fazla baskı ve zorluğa dayanamayan Rus halkı 1917 yılında Çarlık Rejimini devirecek olayların başlamasını sağlar. 10 Ekim 1917 tarihinde toplanan Bolşevikler 12 kişiden oluşan komitesi ile devrim hakkında görüşmelere başlar. Komitenin yaptığı toplantı sonucunda 10’a karşı 2 oyla ayaklanma kararı verilir ve böylece 24 Ekim 1917 yılında fiilen başlayacak Bolşevik Devrimi’nin ayrıntıları görüşülmeye başlanır. Bolşevik Hareket kan dökülmeden devrim yapılmasına yönelik kesin kararlar alır ve bir gece içinde Geçici Hükümet’e ait olan stratejik devlet binaları alınır. Bolşevik Devrimi tüm Rusya tarihinin gidişatını etkileyen ve sonuçları uzun yıllar boyunca dünya genelinde hissedilen bir süreç olmuştur.

Bir Cevap Yazın