Eğitim öğretimde çevre imkanları nasıl kullanılmalıdır?

Okul, Sosyal ve kültürel bir kurum olarak çevresinin de sosyal ve kültürel merkezi durumunda olmalıdır. Okul, çevresinin beklentilerini yerine getirip onunla bütünleşmeye çalışmalıdır.

Kurumsallaşabilen, TKY felsefesini özümseyebilen her okul çevresi ile bütünleşmeyi başarabilir. Bu iş için özel bir çaba göstermeye gerek yoktur. Okul, kurumsallaşarak, TKY felsefesine uygun hareket ederek kendiliğinden çevresinin sosyal ve kültürel merkezi haline dönüşür. Esasen okulu, içinde bulunduğu çevreden soyutlamak ya da ayrı düşünmek yanlıştır.

Okul, bir eğitim öğretim yılı boyunca yapacağı eğitici ve öğretici çalışmaları, çevreden kopuk olarak yürütemez. Öğretim yılı başında tüm planlamalar buna göre yapılır. Çevre koşulları hesaba katılmak zorundadır. Yapılacak incelemeler, yarışmalar, geziler, turnuvalar, sportif ve kültürel etkinlikler, veliler ve okul çevresi ile ilişkilendirilerek hazırlanır.

Okul çevreden ayrı olarak asla düşünülemez. Okul velileri okulun doğal çevresidir. Bir de okulun bulunduğu yerleşim birimindeki resmi ve yerel yönetimlerle, sivil toplum kurum ve kuruluşlarını düşünecek olursak okulun çok büyük bir çevresi bulunmaktadır. Velilerin dışındaki resmi yönetim, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları (dernekler, odalar, vakıflar, kulüpler..vb.) okuldan her zaman güzel haberler almak isterler. Okula davet edildiklerinde seve seve gelirler. Okula daima yardımcı olmak isterler.

Okulu, çevresi ile bütünleştirmek, çevresi ile sıcak ve doğru bir iletişim ve ilişkiler kurmak, yine çağdaş eğitim yöneticisi olarak nitelendirdiğimiz okul müdürüne bağlıdır. Okul müdürü, okulu sosyal ve kültürel bir merkez haline getirmek istiyorsa şu çalışmalara özen göstermelidir:

1. Okul-Aile Birliği : Okul müdürü, her ay okul aile birliğini toplamalı, okuldaki çalışmalar hakkında onları bilgilendirmeli, okulun çalışmalarını onların da çevrelerine ve diğer velilere anlatmalarını istemelidir. Okul Aile Birliği ile öğretmenler arasında okul müdürü köprü görevini yapmalıdır. Okul Aile Birliği, okulun en etkili sivil toplum kuruluşudur.

2. Dernek- Vakıf : Okulun ihtiyacı olan ders araç – gereçleri ve diğer gereksinimlerinin karşılanmasında bu kuruluşların yadsınmayacak büyüklükte katkıları olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Dernek ve vakıflar okulun her türlü etkinliklerine davet edilmeli, yerleri ayrılmalı, sıcak ilişki ve iletişim sürdürülmelidir.
3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü : Okulun resmi olarak bağlı bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile istikrarlı ve etkili bir iletişim kurulmalıdır. Çünkü okulun birçok eksiği, birçok resmi işi bu kurum tarafından yürütülmektedir. Okulda yapılan bütün çalışmalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmeli, önemli tören ve toplantılara Müdür ve Şube Müdürleri davet edilmelidir.
4. Kaymakamlık : Okul Müdürü, ilçenin en üst düzey yöneticisi olan Kaymakam ile de ilişki içinde olmalıdır. Okul ile ilgili birçok problemin çözümünde Kaymakamın desteği çok önemlidir. Okulun önemli kutlama, tören ve toplantılarına Kaymakam özel olarak davet edilmelidir. Kaymakam protokolde en önde yer almaktadır.
5. Garnizon Komutanlığı : Okul Müdürü Garnizon Komutanlığı ile de iletişim içinde olmalıdır. Ülkemizin bir çok yöresinde askeri birliklerin okullarımıza yaptıkları katkılar, yardımlar azımsanmayacak derecede önemlidir.
6. Belediye : Yerel yönetimlerin okullara bakışları çok önemlidir. Belediye Başkanı ile zaman zaman görüşülmeli, ziyaretine gidilmeli, okulun önemli tören ve toplantılarına davet edilmelidir.
7. Emekli Öğretmenler : Okulunuzdan veya diğer okullardan emekli olmuş olup, okul çevresinde oturan Emekli Öğretmenleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Okulun açılışında, kapanışında ve diğer toplantı ve törenlere onları davet edilmelidirler.
8. Siyasi Partiler : Siyasi partilerle kurulacak olan ilişki okullarımız için çok önemlidir.
9. Bankalar
10. Dernekler
11. Odalar
12. Kulüpler
13. Muhtarlar
14. Resmi daireler
15. Fabrikalar
16. Diğer kuruluşlar

Okullarımız çevre ile sıcak iletişim kurmak için aşağıdaki çalışmalara her öğretim yılında yer vermelidir: Okul dergisi, Halk oyunları ekibi, mezuniyet törenleri, paneller, bilgi yarışmaları, turnuvalar, tiyatro, ulusal bayram kutlamaları…

Bir Cevap Yazın