Psikiyatri nedir?

Temel olarak insan davranışlarını inceleyen ve bu davranışların nedenlerini araştıran psikiyatri, normal davranışları değiştirerek “anormal davranışlara” dönüştüren etkenleri inceler. Ruh bilimi olarak da tanımlanan psikiyatri, insan gibi çok boyutlu, karmaşık ve zeki bir canlının tüm davranışlarının ardındaki nedenleri sorgular. Tıp biliminin oldukça geniş bir bölümünü kapsayan psikiyatri, insan davranışlarının dinamiklerini biyopsikososyal açıdan ele alır. İnsanı insan yapan özellikler biyolojik, sosyal ve ruhsal etkenlerin bir araya gelmesi ile oluştuğundan, psikiyatrinin de son derece kompleks ilişkileri incelediği söylenebilir.

İnsan davranışlarının temelindeki duygu ve düşünceleri inceleyen psikiyatri, yüzlerce yıldır insanoğlunun sorduğu birçok soruya da cevap vermeye çalışır. 19. yüzyıldan itibaren insan davranışlarının nedenlerini araştırarak bazı sorunların cevaplarına ulaşmak için yeni teknikler ortaya atılmış ve günümüze dek bu teknikler geliştirilerek psikiyatrinin çok daha geniş bir alanda inceleme yapması sağlanmıştır. Günümüzde en önemli “tıp disiplinlerinden” biri olarak kabul edilen psikiyatri ile ilgilenen bilim insanların psikiyatrist denmektedir. Psikiyatristler her şeyden önce bir “hekim” kimliğine sahip olduğundan, kişinin tüm ruhsal sorunlarına tıbbi bir bakış açısı ile yaklaşır. Psikiyatristlerin ilk önce hekim sıfatına sahip olması, psikiyatrinin “psikolojiden” kalın çizgiler ile ayrılmasını da sağlamaktadır.

İnsan davranışlarının sübjektif(öznel) doğası gereği her insan duygu ve düşüncelerinin doğrultusunda hareket eder. Bazı duygu ve düşünceler kişinin bilinçli tercihler yapmasına neden olurken, bazı durumlarda kişi farkında olmasa dahi bir takım düşünce ve duygular kişinin davranışlarını etkileyebilir. İşte bu aşamada devreye giren psikiyatri kişinin bilinçli davranışları kadar bilinçsiz bir şekilde gelişen davranışlarını da inceleyerek, bu davranışların anlaşılması, gelişiminin takibi ve daha olumlu yöne kanalize edilmesi üzerine çalışmalarda bulunur. Psikiyatri Türkçede “ruh hekimliği” ile eşanlamı olarak kullanılsa da aslında bu tıp disiplini yalnızca beynin işlevleri ile ilgilenir.

Modern psikiyatri aralarında psikoterapinin de bulunduğu birçok farklı tedavi yöntemi kullanarak, insan beyninin işlevsel faaliyetlerini düzenlemeye yoğunlaşır. Psikiyatristlerin aynı zamanda bir hekim olması, hastanın bozuk davranışlarının düzeltilmesi için bazı ilaçların da kullanılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle herhangi bir psikolog insanlara yalnızca destek olurken psikiyatrist hekim olduğu için kişiyi “hasta” olarak tanımlayabilir ve hastalığına tanı koyabilir. Psikiyatristler kişinin zihinsel işlevlerinde bozuklukların nedenlerini araştırırken uyguladığı tedaviyi desteklemesi için bir takım ilaçlara da başvurabilir. Psikiyatristin uyguladığı tedavi süresinde kişinin kullanacağı ilaçlar daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamaktadır.

 

 

Bir Cevap Yazın