Polisin görevleri nelerdir?

polisPolisin görevleri her ne kadar basit bir tanımla “ülke içindeki birlik ve düzeni korumak” olarak ifade edilse de, aslında bu tanımın ardında yatan çok geniş bir anlam bütünlüğü bulunmaktadır. Dünya genelinde her ülkede bulunan ve belki de bulunması bir zorunluluk olan polis teşkilatları, Roma İmparatorluğu döneminde temelleri atılmış ve sonraki süreç içinde dünyanın dört bir yerinde bölgeye bağlı olarak farklı teşkilat yapılarıyla gelişim göstermiştir. Polisin görevleri kadar “yetki alanı ve temel sorumlulukları” da büyük önem taşıyan konu başlıkları arasında yer almaktadır. Yakalama yetkisinden göz altına alma yetkisine, parmak izi alma yetkisinden arama hakkına, zor kullanma yetkisinden meskene girme hakkına, davet etme ve silah kullanma yetkisine kadar oldukça kapsamlı bir konu olan polisin yetkileri, Anayasamız tarafından belirlenmiştir.

Polisin görev yetkileri gücünü; Anayasa’nın birçok farklı maddesinden, tüzükten, yönetmelikten ve Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve yönergeden almaktadır. Ancak bu denli geniş haklara sahip olan polislerinde yetkisi bir yere kadardır ve yetkinin kötüye kullanılması “insan hakları ihlalinin” söz konusu olmasına neden olmaktadır. Ancak polisin “yetkisi olmayan yetkilerin işlevsel olarak kullanılması da söz konusu olamayacağından” tüm bu yetki kapsamına giren haklar da polisliğin bir gereğidir. Polisin görevlerini 6 temel başlık altında sıralamak gerekirse;

  • Ülke içindeki emniyeti ve asayişi sağlamak için birçok farklı hizmetin, ilgili mevzuat kapsamı dahilinde ve  “süreklilik arz edecek biçimde” sağlanması
  • Toplumun genel suçlardan korunmak için detaylı bir biçimde bilgilendirilmesi
  • Çocukların ve özellikle genç kesimin suça yönelmesini önleyecek tedbirlerin alınması, bu konuda çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi
  • Suç analizi yapmak ve gerekli bilgileri kayıt altına alarak bu bilgileri gelecekte işlenme potansiyeli olan suçları engellemek için kullanmak
  • Suç kapsamına giren eylemlerin işlenmesini önlemek için yeni yöntemler bulmak ve mevcut yöntemlerin daha da işlevsel hale gelmesi için geliştirilmesini sağlamak
  • Teşkilat içindeki koordinasyonu yönetmek

Polis teşkilatı içinde birçok farklı oluşum bulunmakta ve her oluşumun öncelik arz eden görevleri bulunmaktadır. Çevik kuvvet, özel hareket, kaçakçılık ve organize suçlar, terörle mücadele, çocuk polisi, motosikletli polisler, deniz ve hava polisi olmak üzere birçok farklı oluşumu bünyesinde barındıran polis teşkilatının görevleri ve yetkileri de görev alanına göre değişim göstermektedir. Genel olarak bu görevler; genel asayişin sağlanması, devletin temel gücü olan yürütmenin destekçisi olmak, suçun oluşumu önlemek, toplumsal boyuttaki olayları bastırmak, 18 yaş altı gençlerin suça karışmasını önlemek, terör ve olağanüstü hallerle mücadele etmek ve adli makamlara yardımcı olmak olarak sıralanabilir.

Bir Cevap Yazın