Pm nedir?

pm-balonuPm, birden çok anlamı bulunan bir kısaltmadır. Türkiye’de daha çok kullanılan anlamıyla “pm”, ingilizcede “Private Message” anlamına gelen iki sözcüğün kısaltmasıdır. Türkçe anlamı “özel mesaj” olan pm genellikle forum sitelerinde kullanılır. Forum ve benzeri kullanıcı içerikli sitelerde, site dahilindeki mesajlaşma sistemini kullanarak bir diğer kullanıcıya özel mesaj göndermek ve almak anlamındadır. Pm kısaltmasının Türkçe olmaması nedeniyle bunun yerine “özel mesaj” yada “öm” kullanılması daha uygundur.

İkinci ve dünya çapında yoğun olarak gördüğümüz anlamıyla “pm” bir zaman kavramıdır. Latincedeki “Post Meridiem” sözcüklerinin kısaltmasıdır. Anlamı “öğleden sonra” demektir. Genellikle saatlerin üzerinde görülür ve öğlen 12:00’den gece 12:00’ye kadar olan zaman dilimini tarif eder. Aynı şekilde yine “am” ise latince “Ante Meridiem” sözcüklerinin kısaltmasıdır. Anlaşıldığı üzere öğleden önce anlamına gelir. Gece 12.00’den başlayarak öğlen 12.00’ye kadar olan süreyi ifade eder. Türkiye’de genellikle 24 saatlik sistem kullanıldığı için am-pm kısaltmaları pek kullanılmaz.

Pm’nin diğer anlamlarına da kısaca değinecek olursak. Prometyum elementinin kısaltmasıdır. Metrik sistemde “pikometre”nin kısaltmasıdır. 1 metrenin 1 trilyonda 1’i, 1 milimetrenin 1 milyarda 1’i olan (1 pm = 10­­­­­­­­­­­­­­­­­­-12 m) uzunluk ölçüsüdür.

Bir Cevap Yazın