Perakende satış nedir?

perakendePerakende satış; nihai ürünlerin tüketiciye, bir işletme aracılığı ile az miktarlarda ya da birer birer satılması şeklinde gerçekleşen satış şekline verilen addır. Bu satışa aracılık eden işletmeye de “perakendeci denir.

Satış ve pazarlama alanında marketçiliğin gündeme gelmesi ve rekabetin hızla gelişmesi, perakendeci adı verilen işletmeler açısından sıkıntılı dönemlerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Zira, marketçilik alanında yaşanan büyüme, perakendecilerin bu yoğun rekabete dayanamamalarına ve sıklıkla kapanmalarına yol açmıştır. Güçlü semayelerin, büyük montanlı satışların yer aldığı hipermarketler, grosmarketler karşısında perakendecilerin direnme gücü her geçen gün düşmektedir. Zira, alışveriş tendleri de artık marketlerden alışveriş etmek yönünde hızla değişim göstermektedir.

Marketçiliğin Türkiye’deki başlangıcı, 1950’li yıllara dayanır. Aynı yıllar bakkalların da büyüme ve kendilerine yeni bir boyut kazandırma , kısacası sinekli bakkal imajından hızla çıkma yönünde gelişim gösterdikleri dönemdir. Marketçilik başlangıcından itibaren yükselen seyir gösterirken, perakendecilik bir dönem altın çağını yaşamış, ancak sonrasında marketler karşısında düşüşe geçmeye başlamıştır.

Perakende satış sektöründe rekabet dışındaki önemli bir diğer sorun ise yüksek eleman sirkülasyonudur. Kalifiye ve kalıcı eleman istihdamını sağlayamayan perakendeciler, kaliteyi ve istikrarı yakalamakta zorlanmaktadırlar.

Ancak, son dönemlerde yaşanan ekonomik krizler göstermektedir ki büyük marketlerden alışveriş yapma trendi de yavaş yavaş tüketicide doygunluk aşamasına gelmiştir. Bu tespit, konjonktürün perakendeciler lehine bir değişimin işareti olabilir.

Alışveriş insanoğlunun yapmaktan büyük zevk aldığı ve asla vazgeçemeyeceği bir eylemdir. Zira, tüketim kaçınılmazdır. Her grup ürünün ayrı ayrı ilgili mağazalardan alınması şeklinde alışageldiğimiz alışveriş şekli, büyük marketlerin sektörde pay edinmeye başlaması ile her grup ürünün bir arada bulunduğu karma ortamlardan, yani grosmarketler ya da hipermarketlerden alışveriş yapma şeklinde değişim göstermiştir. Bu değişim perakendeciler için sıkıntılı bir ortamın oluşmasına, hatta birçoğunun kapanmasına sebep olduğundan, son dönemde trendi perakendeciler yönünde değiştirmeye yönelik kampnayalar hız kazanmıştır.

Bir Cevap Yazın