Patlıcan hastalıkları nelerdir?

1.DOMATES MİLDİYÖSÜ HASTALIĞI
Domates mildiyösünün ilk belirtileri yaprak ve gövdede üstten bakıldığında soluk yeşil renkte büyük, daha sonra esmerleşen sınırları belirsiz lekeler olarak görülmektedir. Genel olarak yaprağın altında grimsi renkte, ince tüylü bir misel tabakası görülür. Meyvede ise sapa bağlı olan kısma yakın küçük, gri kahverenginde lekeler oluşur. Bu lekeler hızlı bir şekilde büyüyerek kahverengi benekli çürüklük halini alır. Koşullar hastalık için uygun olduğu zaman hastalık bütün bitkiye yayılır ve bitkide yanıklık şeklini alır ve daha sonra kurumasına neden olur.

DCIM100MEDIA
DCIM100MEDIA

Hastalığı önlemek için mutlaka hastalıklı bitki artıkları ve meyveler toplanıp yok edilmelidir. Patlıcan tarımı daha çok sabah ve akşam çiğ tutmayan güneye bakan yerlerde yapılmalıdır. Kimyasal ilaçlama ise 10-12 gün ara ile yapılmalıdır.

2.PATLICAN ERKEN YANIKLIK HASTALIĞI
Bu hastalığa patlıcan yetiştiriciliğinin hemen hemen her aşamasında rastlanır. Erken devrelerde fidelerde kök çürüklüğü ya da kök boğazı yanıklığı olarak kendisini gösterir. İlk belirtiler genel olarak yaşlı yapraklarda görülür. Yaprak, sap ve meyvede düzensiz küçük kahverengi lekeler halinde görülür. Lekeler iç içe daireler şeklinde 1–2 cm büyürler. Hastalığın şiddetli olması durumunda bütün yapraklar kurur. Eğer çiçek ve meyve sapları hastalığa yakalanırsa dökülürler, meyvelerde genel olarak sapın tutunduğu kısımda koyu renkli çökük, çoğu zamanda sınırlanmış lekeler meydana gelir .

Hastalıktan korunmak için mutlaka temiz tohum kullanılmalıdır. Fidelikler ve seralar sık sık havalandırılmalı dır. Aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Hastalıklı bitki artıkları ve fideler kesinlikle tarladan uzaklaştırılmalıdır. İlaçlı mücadeleye ilk belirtiler görülür görülmez hemen başlanmalıdır. Bitkinin bütün yüzeyi ilaçlanmalı, ilaçlama serin ve rüzgârsız zamanlarda 7–10 gün arayla yapılmalıdır.

3.BAKTERİYEL BENEK HASTALIĞI

Yaprak, sap, çiçek ve meyve saplarında kahverengiden siyaha kadar değişen küçük lekeler halinde kendisini gösterir. İlerleyen dönemlerde yapraklardaki küçük lekelerin birleşmesiyle daha büyük lekeler görülür. Meyvelerde küçük, koyu kahverengi, minik kabarcıklar şeklinde lekeler görülür. Hastalık daha çok tohumla taşınabilir. Hastalıktan korunmak için mutlaka temiz tohumluk kullanılmalıdır. Hastalık belirtisi gösteren bitkiler fidelikten uzaklaştırılarak yok edilmelidir. Fidelik ve seralar sık sık havalandırılmalıdır. Hastalığın görüldüğü seralarda 1 yıllık ekim nöbeti uygulaması yapılmalıdır. Fidelikte ve serada hastalık görülür görülmez yeşil aksam ilaçlaması yapılmalıdır. Fide döneminde haftada bir, tarlada 8-10 gün arayla 2-3 defa uygulama yapılmalıdır.

4.PATLICANGİLLERDE KÜLLEME HASTALIĞI

İlk olarak konukçuların yapraklarında yuvarlakça ayrı ayrı lekecikler görülür. Bu lekecikler daha sonra birleşerek bütün yaprak sapını ve gövdeyi kaplar. Hastalığın ilerlemesi ile yapraklar pörsür ve aşağıya doğru sarkar. Mevsim ilerledikçe lekelerin rengi beyazdan kül rengine döner. Hastalık ilerledikçe kurumalar olur ve büyük ölçüde ürün kayıpları görülür. Hastalığı önlemek için hastalıklı bitki artıkları toplanıp yakılmalı ya da derine gömülmelidir. Serada dikimden yaklaşık 15–20 gün sonra ilaçlama yapılmaya başlanmalıdır. Havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda ilaçlama yapılmalıdır.

5- SEBZE FİDELERİNDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI

Hastalık genel olarak fide zamanında görülür. Fidelik döneminde fidelerin toprakla temas eden kök boğazlarından itibaren yattıkları görülür. Gerek çıkış öncesi ve gerek çıkış sonrası meydana gelen ölümler sonrası fidelikte ocaklar halinde ölümler sonucunda boşluklar meydana gelir. Hastalığı yok etmek için mutlaka zarar gören fidelerin harç toprağı boşaltılıp içerisi temizlendikten sonra yeniden fidelik toprağı hazırlanıp konulmalıdır. Tohum ekimi sık olmamalıdır. Hastalıklı fideler ayıklanmalıdır. Fideler uygun hava koşullarında açılıp sık sık havalandırılmalıdır. Fazla sulamadan mutlaka kaçınılmalıdır. • Gereksiz yere fazla azotlu gübre kullanılmamalıdır. Erken ekim yapmaktan kaçınılmalıdır. Ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkmasından sonra ve fidelerin veya tarlaya şaşırtılmasından sonra toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

6.SEBZELERDE BEYAZ ÇÜRÜKLÜK
Hastalık bitkilerin fide döneminde kök çürüklüğüne yol açmaktadır. Daha sonraki dönemde bitkilerde kök, gövde, yaprak ve meyvelerde çürümelere neden olduğu görülür. Çürüyen doku üzerinde daha sonra pamuk gibi beyaz bir kitle oluşur. Bu kitle koyulaşır ve sert, küçük siyah renkli yapılar meydana gelir. Bu yapılar önce beyaz, sonra pembe, daha sonra ise sert ve siyahtır. Hastalık su tutan, çok rutubetli yerlerde geliştiği için drenaj ile toprak suyunun fazlalığını akıtmak gerekir. Mutlaka temiz tohumluk kullanılmalıdır. Hasattan sonra artıklar temizlenmeli, toplanıp yakılmalıdır. Ekimden 5–6 gün önce toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

7.SEBZELERDE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI
Her bitkide farklı belirtilere neden olur. Hastalık gövde ve meyvelerde zarara yol açar. Lekeler önceleri toplu iğne başı büyüklüğünde olup bitkinin iç kısmında gelişerek genişler ve daha sonra dokulara yayılır. Bitki dokusu çatlar ve sonrasında konukçunun su kaybına neden olur. Gövde ve meyve sapı lekelerinden dolayı meyve dökümü görülür. Hastalıktan korunmak için seralarda iyi bir havalandırma yapılmalı, sıcaklık ve orantılı nemin yükselmesi önlenmelidir. Sık dikimden kaçınılmalıdır. Hastalıktan zarar görmüş olan bitkiler imha edilmelidir. İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlanmaya başlanmalı ve 10 gün arayla devam edilmelidir.

Bir Cevap Yazın