Betimleme nedir?

Betimleme, bir metinde anlatılan varlık ya da nesnenin okuyan kişinin hayalinde canlanabilmesi için bir nevi resmetme, yani detaylandırarak anlatma işlemidir. Diğer bir adı tasvirdir.

Betimleme türevleri çeşitlidir.

Amaçları bakımından betimlemeler:

Teknik Betimleme: Olabildiğince yalın ve genel ayrıntılara yer verilen tasvirlerdir. Bu tasvirlerde yazar özellikle kendi düşüncelerine yer vermekten kaçınır. Diğer bir adı açıklayıcı betimlemedir.

İzlemsel Betimleme: Duygularında içine katılarak aktarıldığı tasvir şeklidir. Diğer bir adı sanatsal betimlemedir.

Konu bakımından betimlemeler:

Doğa Betimlemeleri: Canlı ya da cansız insana dışındaki varlıkların detaylarının anlatılmasıdır. Bu doğanın bir parçası (deniz, vadi vs.), yaşanılan mekân (açık ya da kapalı mekân), bir bitki ya da hayvanın tasviri ya da cansız eşyaların (vazo, masa, ev vs.) tasviri olabilir.

İnsan Betimlemeleri: İnsan tasvirleri, gerek görsel gerek hissel olarak insan tasvirinin hayalde canlanması için içsel ve dışsal tasvir olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır. İçsel tasvir, anlatılan kişinin iç yönünü karakterini, duygularını, huylarını anlatan tasvirlerdir. Buna ruhsal tasvirde denir. Dışsal tasvir ise insanın kişiliğinden ziyade dış görünüşünü (vücut yapısı, boy, kilo, yaş, saç vs.) ve giyimini, duruşunu anlatan tasvirlerdir. Bunların diğer bir adı fiziksel tasvirdir.

Bir Cevap Yazın