Erken yaşta yapılan evliliklerin zararları nelerdir?

erken yaşta evlilikEvlilik sağlam temellere oturtulduğu kadar uzun ömürlü olur. Sağlam bir temeli olmayan evlilikler çoğunlukla erken yaşta, çiftlerin birbirini tanımadan yapılan evliliklerdir. Ülkemizde toplumsal bir sorun haline gelen çocuk yaşta yapılan evlilikler, dünyada pek çok ülkede bulunmaktadır. Başlık parası için evlendirilen kızlar, erkeğin ikinci, üçüncü eşi olan kadınlar, şiddet mağduru eşler, erken yaşta evlenip doğum yapan çocuk yaştaki kadınlar toplumun sorunları arasındadır.

Henüz çocukluklarını bile yaşamadan maddi ya da manevi sebeplerle evlendirilen çocuklar, beraberinde başka sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Kişinin ruhsal ve fiziksel gelişimini tamamlamasından önce yapılan evlilikler, erken yaşta evlilik olarak değerlendirilir. Uluslararası kabul gören belgelerle, 18 yaş altında yapılan evlilikler çocuk evliliği, bu kız çocuklarına çocuk gelin adı verilir.

Erken yaşta yapılan evliliklerin sebepleri nelerdir?

Çocuk yaştaki kadın ve erkeklerin evlendirilmesinde çeşitli sebepler olmasına rağmen, bunların sonuçları her zaman yıkıcıdır. Bu sebeplerin en başında toplumun kültürel değerleri gelmektedir. Toplumlarda geleneksel yaşayış içinde, çocukların erken yaşta evlendirilmesi gelenek halini almıştır. Ülkemizde daha çok doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaygındır. Buralarda başlık parası gibi etkenlerin olması da, erken yaşta yapılan evlilikleri arttırmaktadır. Bunun dışında erkeklerin daha ileri yaşta olması benimsenmiştir. Bu yüzden küçük yaşta kızlarla, büyük erkekler evlendirilmektedir.

Evlilik yaşı ve ekonomik faktörler

Erken yaşta yapılan evlilikler ekonomik zorluklarla oluşan geçim sıkıntılarından da kaynaklanmaktadır. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin en büyük nedeni ailenin yoksul olmasından kaynaklanmış olduğu araştırmalarla ortaya konulmuştur.

Erken yaşta yapılan evlilikler toplumun zihniyetinden kaynaklanır

Toplumda ekonomik zorluklar olduğunda, kız çocuklar bir yük olarak görülmektedir. Bunun sonucunda kızlar erken yaşta evlendirilmektedir.  Bu zihniyetle kız çocukları geçim sıkıntısı için çözüm olarak görülmektedir. Başlık parasıyla kızların evlendirilmesiyle maddi kazanç elde edilmekte, berdel, beşik kertmesi yapılarak erken yaşta evlilikler oluşturulmaktadır. Ayrıca mahalle baskısı, aile içinde cinsel saldırılar olması, evlilik dışı gebelik gibi etkenlerde erken yaşta evlilik yapılmasına neden olmaktadır. Bunun geleneksel hale getirilmesi yüzünden, kız çocukları bunu sosyal baskı olarak hissetmektedir. Bu nedenle evlendirilen kız çocukların sağlık ve eğitim gibi çok sayıda hakkı elinden alınmaktadır. Erken yaşta evlendirilmelerinin yanında, kızlar çok sayıda doğum yaparak yaşamlarını diledikleri gibi yaşayamamaktadır. Yaşamlarında çok sayıda sorunla baş başa kalmaktadırlar.

Bu yüzden ülkemizin ileri ülkelerin seviyesine ulaşması için, erken yaşta yaptırılan evliliklere bir çözüm bulması gerekir. Kız çocuklarının 18 yaşını doldurmadan evlendirilmesi yasaklanmalıdır. Bunlara ağır cezalar getirilerek, toplumun bu alışkanlığı yok edilmelidir. Bu tür evliliklerin yapıldığı bölgelerde eğitim düzeyi arttırılmalı, daha sıkı denetim yapılmalıdır. Sadece bir gelenek olarak devam ettirilen uygulama, topluma daha fazla zarar vermeden ortadan kaldırılmalıdır. Ülkemizin gelişmesi için, daha ileriye gitmek için bunu yapmalıyız. Toplumda kadınlar aktif olarak rol oynamazsa, ülkeler daha ileri seviyelere gidemez. Çözüm üretilerek, bunların yaşama aktarılması gerekir.

Bir Cevap Yazın