Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü nedir?

Programın amacı radyolojinin konvansiyonel ve dijital bütün cihazlarında çalışabilecek bilgi ve tecrübeye sahip, bütün radyoloji cihazlarının temelini, çalışma prensiplerini ve uygulamasını en iyi düzeyde bilen, radyolojik incelemelerin kalitesini yükseltmeyi ve mesleki başarıyı hedefleyen radyoloji teknikerleri yetiştirmektir. Program ile ayrıca güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında, girişimci, yenilikçi, vizyon ve sorumluluk sahibi, ahlaki değerlere ve küresel bilgi düzeyine sahip, kendini sürekli olarak geliştiren, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi uygulamaya geçirerek katma değer meydana getirebilecek öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.
radyoloji
Bu program sayesinde Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi birimlerinde kullanılmakta olan çeşitli cihazların işleyişi ve hastadan istenilen ilgili tetkik için gerekli hazırlıklarının yapılması ve görüntüsünün alınmasında uzman teknik eleman yetiştirilmektedir. Mezunlar genel olarak özel sağlık ve kamu kuruluşlarında iş bulma olanaklarına sahiptirler. Gelişen teknoloji ve sağlık sektörünün önemi nedeni ile geleceği oldukça parlak olup özel sağlık sektörlerinde , memurluk sınavında (KPSS) başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, Magnetik Rezonans, Mammografi, Bilgisayarlı tomografi, Ultrasonografi gibi birimlerinde ya da eya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanması ve uygulanmasında ve Nükleer tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde çalışma alanları bulunmaktadır. Ayrıca DGS sınavında başarılı olanlar ilgili programa yakın, 4 yıllık (Lisans) eğitimine devam hakkını elde edebilirler. Eğitim süresi 2 yıldır.

Bu programı tercih edecek kişilerin herhangi bir yasal bir sınırlama olmamakla birlikte, bu meslekte el ve göz becerisi gerektiğinden dolayı bu uzuvlarında bir sakatlığın olmaması gereklidir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden ve görüntüleme odalarında devamlı olarak ayakta beklenildiğinden bununla ilgili ortopedik bir sakatlığın olmaması da önemlidir.

Tıbbi görüntüleme teknikerini görevleri şunlardır:
1- Uzman hekiminin gözetimi altında çalışır.
2- Cihazı radyolojik incelemeye hazır hale getirir.
3- Film banyo/baskı işlemleri yapar.
4- Mamografi çekimi yapar.
5- Hastayı radyolojik incelemeye hazır hale getirir.
6- Radyografi çekimi yapar.
7- Seyyar cihazlarla radyografi çekimi yapar.
8- Bilgisayarlı tomografi çekimi yapar.
9- Manyetik rezonans görüntüleme yapar.
10- Kemik mineral dansitometresi çekimi yapar.
11- Angiografi görüntülemesi yapar.
12- Nükleer tıp görüntülemesi yapar.
13- Radyoterapi simülasyon görüntülemesi yapar.
14- İmmobilizasyonu sağlamak için gerekli uygulamaları yapar.
15- Radyoterapi tedavi planını uygular.
16- Çekim yapılması gereken yerin düzen ve temizliğinden sorumludur.
17- Tetkik filmlerinin hazırlanmasını ve rapora girecek şekilde uygun yerde ve şekilde muhafazasını sağlar.
18- Tedaviyi uygular, tedavi boyunca hastanın durumunu kontrol eder.

Tıbbi görüntüleme teknikerleri kamu ya da özel hastanelerde çalışırken zamanlarının bir bölümünü karanlık oda geçirirler. Sürekli olarak x ışınlarıyla çalıştıklarından dolayı ek izinler ve erken emeklilik haklarından yararlanırlar. Mesai saatleri, uzmanlık alanlarına ve işin gerekliliklerine bağlı olarak esnektir, tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak hafta sonları ve tatilleri de kapsayan değişken çalışma düzenlemelerine sahiptirler. Temiz, düzenli, iyi aydınlatılmış ve havalandırması mevzuata uygun ve kanunlar gereği hijyen koşullarına tam olarak uygun alanlarda iş gününün büyük bölümünde hareket halinde, bireylerin sağlık durumlarını doğrudan etkileyecek, yoğun dikkat gerektiren işlemler yürütürler.

Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Şifa Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bezm-i Alem Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, K.T.Ü, Fatih Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart, Okan Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Abant İzzet Baysal, Bahçeşehir Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Bitlis Eren , Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, Plato MYO, Kapadokya MYO, Avrupa MYO, Kafkas Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul Kavram MYO, Işık Üniversitesi, Girne Amerikan, U.A. Kıbrıs Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bu program açılmıştır

Bir Cevap Yazın