Otobiyografi nasıl yazılır?

Otobiyografi, kişinin kendi kaleminden kendi hayatını anlatma tekniğidir. Otobiyografinin anıdan farkı, kişinin doğumundan itibaren otobiyografinin oluştuğu zamana kadar geçen sürenin daha yüzeysel ve sabit konularda kaleme alınmış olmasıdır.

Otobiyografi yazılmasında en önemli noktalardan biri de, kişinin kendi hayatını başkalarının dilinden kaleme alınmış gibi yazıp, aynı zamanda başkasının kendisi hakkındaki görüşünü değil bizzat otobiyografi sahibinin kendini nasıl gördüğünün yazılmasıdır. Buradaki en büyük zorluk ve ikinci bir önemli nokta ise, kişinin kendisini anlatırken tarafsız olabilmesidir. Çoğu otobiyografi yazarı bunu uygulamakta zorlanırlar.

Otobiyografi yazılırken iki yol izlenir:

1. Kontrolsüz Otobiyografi: Yazarın kendisi hakkında dile getirmek istediği her konuyu özgürce yazabilmesidir.

2. Kontrollü Otobiyografi: Yazarın kendisi hakkında dile getirmek istediklerinde sınırlamaya gitmesi, belirli temel konular üzerine bilgiler vermesidir. Örneğin: Ailesi, kısa özgeçmişi ve ilgi alanları vs.

Otobiyografi yazmaya biyografilerde de gördüğümüz üzere, yazarın kendisini ve ailesini tanıtıcı genel bilgilere yer verilir. Devamında kısa eğitim hayatı sürecinden, ilgi alanlarından, iş hayatındaki kariyerinden bahsedilir. Bunun yanı sıra kişinin kendi ahlaki ve dini inançlarına, toplumsal düşüncelerine ve sosyal görüşlerine yer verilir. Son olarak kişi, kendi kişilik özelliklerini, kendi kişisel yaşantısını; hayatındaki bazı anılarını ve varsa hayatındaki dönüm noktalarını kaleme almalıdır.

Otobiyografi genelinde temel bir kaç soru ile yazar kendisini tanımlayabilir:

1. Size göre olumlu ya da olumsuz olan özellikleriniz nelerdir?
2. Hayatınız boyunca geçirdiğiniz önemli hastalıklar var mıdır? Nelerdir?
3. İlgi alanlarınız nelerdir?
4. Hayatınızda sizi tedirgin eden durumlar var mıdır? Nelerdir?
5. Hayatınızda dönüm noktası diyebileceğiniz gelişme var mıdır? Nelerdir?
6. Hayatınızda etkisi altında kaldığınız olaylar var mıdır? Nelerdir?
7. Geçmişiniz ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Hayatınızda şuana kadar belirlediğiniz hedefleriniz nelerdir? Bunlardan kaçını gerçekleştirebildiniz?
8. Geleceğe dair planlarınız nelerdir? Bu planları uygularken kullanacağınız metotlar nelerdir?

Bir Cevap Yazın