Akciğer kanserinin evreleri nedir?

Akciğer kanseri günümüzde insanları oldukça fazla etkileyen kanser türleri içinde yer almaktadır. İnsanların kanserden dolayı kaybedildiği en yüksek oranlı hastalık olarak kabul edilir. Bu rahatsızlığın erken dönemde teşhis edilmesi hayat kurtaracak kadar önemli olabilir. Akciğer kanseri evreleri belirlenirken 4 farklı şekilde incelenir. Hastalığın bölümleri 3 değişik kritere göre belirlenmektedir. Bu kriterler;

  • Akciğerde oluşan tümörün büyüklüğüne ve akciğerlerde bulunduğu yere göre değerlendirme yapılır.
  • Tümörlü oluşumların lenf bezlerine yayılım gösterip, göstermediğine göre değerlendirilir.
  • Tümörlerin vücutta bulunan başka organlara yayılım gösterip, göstermediğine göre belirlenir. Tümörleakciğerr vücuttaki başka organlara yayılım gösterdiyse buna metastaz adı verilir. Metastaz akciğer kanserinde hem evreleme aşamasına etki ediyor, hem de uygulanacak tedavinin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Akciğer kanserinin evreleri nelerdir?

1. evre: Akciğer kanserinin bu evresinde tümör oluşumunun büyüklüğü 5 cm’den daha küçüktür. Tümör henüz lenf bezlerine ve diğer organlara yayılım göstermemiştir. Bu evrede olan hastalara uygulanan tedavi, ameliyat ile tümörün bulunduğu yerden çıkarılma işlemidir. Yapılan ameliyat kapalı endoskopik yöntem kullanılarak yapılmalıdır. Hastalar yapılan ameliyat sonrasında radyoterapi ve kemoterapi uygulanması gerekmez. Ameliyat sonrasında hastalar 4-5 gün içinde hastaneden taburcu edilebilir. Bu aşamayı geçiren hastalar 2 hafta içinde normal aktivitelerini yapabilecek düzeyde iyileşmiş olur.

2. evre: Hastalığın bu evresinde tümörün büyüklüğü 5-7 cm büyüklüğüne ulaşmıştır. Tümör akciğer içinde bulunan lenf bezlerine kadar yayılım göstermiş ya da bir lenfin lob bronşu tümör tarafından tıkanmıştır. Bundan başka organlara yayılım yoktur. Hastalara uygulanacak tedavide kapalı endoskopik yöntem ile ameliyat edilmeleri ve kanserli olan lobun çıkarılması olmalıdır. Ameliyattan sonra hastaya kemoterapi verilmesi gerekli olabilir. Radyoterapi verilmesi bu aşamada fazla gerekli değildir. Hasta 4-5 gün içerisinde hastaneden taburcu olup, 2 hafta içinde normal aktivitelerini yapabilecek kadar iyileşme göstermektedir.

3. evre: Akciğer kanserinde bu evrede tümör 7 cm büyüklüğüne gelmiştir. Bu aşamada kanserli hücreler akciğer dışında olan lenf nodlarına kadar yayılmış, aynı zamanda ana bronşu tıkamış, göğüs bölgesinde kalp zarına ve kaburgalara kadar ilerleme göstermiştir. Vücudun başka organlarına yayılım yoktur. Bundan anlaşılması gereken kanserin henüz metastaz yapmamış olmasıdır. Hastaya ilk önce radyoterapi ve kemoterapi uygulanması gündeme gelebilir. Akciğer dışındaki lenf loblarına yayılım yoksa kemoterapi ve radyoterapiden önce ameliyat yapılabilir. Tümörde gerileme olduğu gözlenirse, kemoterapiden sonra yine ameliyat düşünülebilir. Bu durumda hastalar devamlı gözlem altında olmalıdır.

4 evre: Bu evreye gelen kanserli oluşumlar akciğerlerin hepsine, böbrek üstü bezlerine, kemikler ve karaciğere, hatta beyne kadar ilerleme göstermiştir. Bu evre kanserin metastaz  yapma evresidir. Hastaya uygulanması gereken ilk tedavi kemoterapi uygulamasıdır. İlk aşamada hastaları ameliyat etme şansı yoktur. Vücutta yayılımın bulunduğu organlara radyoterapi uygulaması yapılabilir. Ameliyat bazı özel durumlarda hastalara faydalı olabilir. Bu durumların içinde sadece beyinde metastaz varsa bu tedavi edilen bir durumsa yapılacak ameliyat faydalı olabilir.

Bir Cevap Yazın