Otlukbeli savaşı nedir?

Otlukbeli meydan savaşı, Erzincan’ın Tercan Ovası’nda Otlukbeli adı verilmiş olan yerde Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in komutasındaki Osmanlı ordusuyla Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın komutasındaki Akkoyunlu ordusu arasında 11 Ağustos 1473 tarihinde yapılan meydan muharebesidir. Otlukbeli denen yerde dönemin dünyanın en büyük iki Türk İmparatorluğunun ordusuyla iki büyük hükümdarı savaşmışlardır.otlukbeli-savasi
Akkoyunlular ve Karakoyunlular 13. yüzyılın sonlarında göçe mecbur kalmışlardır. Kendilerine yeni yaşam alanları aramaya koyulmuşlardır. Akkoyunlular Diyarbakır ilimize yerleşmişlerdir. Akkoyunlular ancak 1453 yılında bir devlet hüviyeti kazanmışlardır. Akkoyunlu devletini kuran Uzun lakaplı Uzun Hasan çok cesur ve savaşçı bir komutan olmanın yanı sıra aynı zamanda mahir bir idareci ve devlet ada¬mıdır. Kısa bir zamanda Kürdistan diye tabir edilmiş olan bölgenin tamamını ele geçirmiştir. Uzun Hasan Osmanlılara ait olan Koyunhisar’ı hemen işgal etmiş. Uzun Hasan kendi iç sorunlarını halletmeden omsalı Devleti’ne kafa tutmaya çalışmıştır.

Fatih Sultan Mehmet bir ordu hazırlayarak Koyunhisar’a gönderdi . Osmanlı ordusu 3 gün devamlı top atışlarıyla bu kaleyi çökertmiş ve ele geçirmişti. Uzun Hasan Hurşit Bey’i Osmanlı ordusunu durdurmak için görevlendirmiş ancak Hurşit Bey yenilmiştir.Bu olay uzun Hasan’a ordularının sandığı kadar güçlü olmadığını gösterdi. Uzun Hasan bu anlıkta olsa tehlikeyi savuşturmuştu.

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Bizans’ı ortadan kaldırdıktan sonra, Mora’nın ve Sırbistan’ın ele geçirilmesi, Arnavutluk’taki İskender Bey tehlikesinin kaldırılması Belgrad’ın kuşatılması ve Eflâk’ın yola getirilmesiyle uğraşmış ve bu olaylarda da başarılı olmuştu. Akkoyunlu Devleti Osmanlılara uzaktı. Bu devlet Osmanlı ile aynı din ve aynı soydandılar. Fatih Sultan Mehmet kardeş bir millete mecbur olmadıkça savaş açma niyetinde değildi.

Fatih Sultan Mehmet Anadolu’da Türk birliğini sağlamaya çalışıyordu. Bunun için Karamanoğulları’nı da ülkesine dahil etmek istiyordu. Fatih Sultan Mehmet Uzun Hasan’ın Karamanoğulları’nın işlerine müdahale ettiğini fark etti Bu olay Uzun Hasan’ın sonu olacaktı. Eğer Uzun Hasan, Osmanlı topraklarına fiilen tecavüz etmeseydi, Otlukbeli savaşı hiçbir zaman yapılmayacaktı. Ancak her şeye rağmen Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlular ile savaşmayı düşünmüyordu. Buna rağmen Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan bütün Osmanlı topraklarını ele geçirerek tahta kendisi geçmek niyetinde idi. Uzun Hasan nitekim bu hayalini gerçekleştirmek için Osmanlı topraklarını aşmaya başlamıştı. Bunun neticesinde Afyonkarahisar da iki ordu karşı karşıya geldi Akkoyunlu ordusu yenilgiye uğradı. Uzun Hasan’ın bu hareket tarzı Fatih Sultan Mehmet’i Akkoyunlu Devleti’ne son vermesi gerektiğini göstermişti.

Fatih Sultan Mehmet 1472 yılı Ey¬lül ayında askeri meclisi top¬ladı. Bu toplantıya o devirdeki büyük komutanlar, Gedik Ahmed Paşa, Sadrazam Mahmud Paşa, Şehzade Mustafa katıldılar. Bu toplantı neticesinde savaş kararı alındı.
1472 yılının sonbahar ve kış mevsimlerinde Osmanlı ordusu hazırlıklara başladı. Savaş için gerekli yiyecek, içecek, giyim hazırlığı yapıldı.
Otlukbeli savaşı Akkoyunlu Devleti’nin öncü kuvvetlerinin taarruzu ile başladı. Ve saatlerce bir öncü savaşı halinde sürdü.

Osmanlı ordusu komutanlarından Davut Paşa, Bu öncü kuvvetleri yenilgiye uğrattı. Öncü kuvvetler çekilmek zorunda kaldı. Uzun Hasan savaşın aleyhine seyrettiğini fark etmiş, bütün yedeklerini de kullanarak savaşa girişmişti, ancak iyi bir sonuç alamamış, İki tarafta bulunan orduların bozguna uğratıldığını öğrenmişti. Bu zamana kadar yaptığı bütün savaşlarda sürekli olarak kazanan tedbirli, kudretli ve eli, kolu olan bir oğlunun komuta ettiği kuvvetler bozulmuş, oğlu esir edilmişti. Uzun Hasan kendi yakınlarından bazılarıyla kaçmayı başardı. Ve canını zor kurtarabildi.

Bir Cevap Yazın