Ormanın yararları nelerdir?

ormanın faydalarıOrman; bakteriler, virüsler ve mantarlar olmak üzere milyarlarca mikroorganizma, çalılar, otsu bitkiler ve yüzlerce farklı ağaç türünün bir arada bulunduğu kompleks bir ekosistemdir. Birçok farklı toprak ve canlı türünün sürekli etkileşim halinde olduğu ve gerçekleştirdikleri faaliyetlerle “sayısız” kimyasal reaksiyon meydana gelmesini sağladığı bu dev ekosistem, insanoğlu tarafından sağlanması mümkün olmayan çok hassas bir biyolojik denge ile ayakta kalmaktadır. Ormanın kendine has ekosistemde yer alanda mikron düzeyindeki en ilkel canlıdan gelişmiş yapıdaki memelilere kadar tüm bireylerin “milyonlarca yıl” boyunca etkileşim halinde olması, bu hassas ve suni olarak sağlanması mümkün olmayan biyolojik dengenin oluşmasını sağlamıştır. Tayga, Mangrov, Muson, kış ormanı, iğne yapraklılar ormanı, Ekvatoral ormanlar, sert yapraklılar, ibreli ormanlar, galeri ve bataklık olmak üzere dünya yaşamında oldukça farklı orman tipleri bulunmakta ve her bir ormanında kendisine ait farklı bir biyolojik dengesi vardır.

“Ormanların yararları nelerdir” sorusuna birçok insanın vereceği ilk cevap; ısınma ihtiyacını karşılayan odunun kaynağı olmalarıdır. Her ne kadar modern teknolojilerin muazzam şekilde gelişmesi ve elektrik enerjisinden nükleer enerjiye birçok farklı türde enerji kaynağının herkes tarafından kullanılması söz konusu olsa da, ormanlar hala vazgeçilemeyecek kadar önemli bir yakacak kaynağıdır. Dünya genelinde yapılan toplam odun üretiminin neredeyse yarısı, yakacak maddesi olarak kullanılmaktadır. Ekonomik anlamda gelişim sürecini henüz tamamlamamış ülkelerde, yakıt ihtiyacının %75’ten fazlası hala odundan yani ormanlardan karşılanmaktadır. Modern endüstride “hammadde” olarak kullanılan ve alternatifi gerek maliyet gerekse de işlevsellik açısından bulunmayan pek çok ürün, ormanlardan elde edilmektedir.

ormanMadencilikten ulaştırmaya, bayındırlıktan inşaata, kimya sanayinden hayvancılığa oldukça geniş bir alanın faydalandığı ormanlar; hala insanoğlu için vazgeçilemez öneme sahiptir. Ormanların en büyük özelliği; “gerektiği gibi bakıldığı ve korunduğu takdirde sınırsız hammadde kaynağa dönüşmesidir”. Dericilik, kozmetik sanayi, ilaç endüstrisi, boya sanayi tarafından kullanılan temel hammaddelerin kaynağı olan ormanlar, ekonomik değeri oldukça yüksek olduğu için yüksek kar marjı sunan sektörlerin bağımlı olduğu kaynaklardır. Geniş kapsamda düşünüldüğünde “ormanların ekonomik değerinin kesin olarak saptanması inanılmaz derece güçtür”. İnsanoğlunun hayatında oldukça geniş bir alanda “doğrudan ya da dolaylı olarak” kullanılan orman ürünlerinin, küresel ekonomilerde satışa sunulan malların ne kadarının üretimine destek olduğu ve bu desteğin maddi açıdan ne denli bir yarar sağladığını hesaplamak oldukça güç bir uğraştır.

Dünya üzerindeki iklimin de yönetilmesine önemli bir katkı sağlayan ormanlar, ekolojik dengenin korunmasına da ciddi bir yarar sağlamaktadır. Kasırgaları ve aşırı sıcaklığa bağlı kuraklıkları önleyen ormanlar, toprak kayması sebebiyle verimli tarım arazilerinin yok olmaması gibi önemli bir görevi de üstlenmiştir. Kısacası insanoğlunun yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için dünya üzerindeki tüm ormanlara ihtiyacı vardır.

Bir Cevap Yazın