Ömer Nasuhi Bilmen kimdir?

Osmanlı Devletinin son dönem alimlerinden olan Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi, aynı zamanda Cumhuriyet yıllarında da önemli vazifeler almış, iki dönemin zorlu zamanlarını yaşayan önemli bir mütefekkir, hoca ve ilim adamı. 1883 yılında Erzurum ilinin Salasar köyünde doğmuş, erken yaşta babasını ve annesini kaybetmiş, yetimliği ve öksüzlüğü amcası Ahmediyye Medresesi hocası ve nakibüleşraf kaymakamı olan Abdurrezzak İlmi Efendi’nin yanında yaşamıştır.ömer nasuhi bilmen

Annesinin adı Muhibe Hanım, babasının ismi ise, Osman Efendi’dir. Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi ilmi tahsilini tamamlamak üzere 1902 senesinde İstanbul’a gelerek Fatih medreselerinde eğitim gördü ve Tokatlı Şakir Efendi’den icazetini aldı. 28 yaşında ise Beyazıt medresesine dersiam olarak atandı. Ömer Nasuhi Bilmen Efendi İslami ilimlere olan vukufiyeti kadar aynı zamanda Medresetül Kuzat’ı (şimdiki İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi) da birincilikle bitirerek beşeri hukuk sistemine de vakıf olmuştur.

Çanakkale savaşının başlamasıyla beraber kardeşini alarak askere giden Nasuhi efendi o zamanlara dair hatırasını şu şekilde anlatır: “Savaş başlamadan evvel orduya asker alımları için kardeşimle yazılmaya gidiyorduk. Her gidişimizde gecelere kadar sırada bekliyor, yoğun kalabalıktan bizlere sıra gelmiyordu. Sonunda bizde kayıdımızı olduk ve silah altına alındık”

Ömer Nasuhi Bilmen Efendinin kardeşi Çanakkale savaşında şehit oldu. Savaş bittikten sonra Nasuhi efendi Sahn medresesinde Kelam hocası olarak vazife aldı. Daha sonra ise 1943 yılında seçimle İstanbul ilinin müftülüğüne atandı. 1960 yılında ise Türkiye Cumhuriyetinin beşinci diyanet işleri başkanı olarak atandı. Ancak askeri darbeden sonra bazı yaptırımların uygulanması ve ezanın yeniden Türkçeye çevrilmesi gibi çalışmalar istifa etmesinin yolunu açtı. Çünkü Nasuhi efendi hiçbir zaman ehl-i sünnet yolundan ödün vermeden vazifelerini yerine getirmiştir. Dinde reform isteyenlere yönelik tavrını da şu sözlerle ortaya koymuştur: “Hiçbir reformist hareket dinin esasını değiştirmeden hayat bulamaz”

1971 yılında 87 yaşında İstanbul içerisinde ebediyete intikal eden Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi, Edirne kapıda bulunan Sakızağacı Şehitliğinde bulunmaktadır. Eserleriyle herkesin gönlünü aydınlatan Nasuhi hocaefendi, otorite niteliğinde neşriyatı ilim dünyasına kazandırmış, Hukuk-ı İslamiyye ve Islahat-ı Fıkkiyye Kamusu adlı eseri yurt dışında da okutulmuştur.

Bir Cevap Yazın