Osmanlı’da Fatih döneminde yapılan fetihler nelerdir?

fatih_sultan

Fatih, İstanbul’un fethinden sonra Avrupa’da Osmanlı Devleti’ne karşı gittikçe büyüyen düşmanlık üzerine Balkan Yarımadası’nın Tuna Nehri’nin güneyine kadar olan bölümünde Türk egemenliğini kurmak için çalışmıştır.

Bu nedenle fetih hareketlerine girişmiş ve sonuçta;

 • Sırbistan’ı (1453-1459)
 • Mora’yı (1460) – Kıyılar Venediklilerin elinde kalmıştır.
 • Bosna ve Hersek’i (1462-1464) – Halkı da zamanla müslüman olmuştur.
 • Eflak’ı (1462) ve Boğdan’ı (1455-1456) Osmanlı topraklarına katmıştır.

Anadolu’daki Fetihler

Amaç: Fırat Nehri ve Toros Dağlarından batıda kalan topraklarda Anadolu birliğini kurabilmek ve Tuna’dan Fırat’a uzanan İstanbul başkentli bir imparatorluk meydana getirmek.

Bu amacı gerçekleştirmek için Fatih;

 •  1459’da Cenevizlilerden Amasra’yı almıştır.
 • 1460’da Sinop’u alarak Candaroğlu Beyliği’ne son vermiştir.
 • 1461’de Trabzon Rum İmparatorluğu’na son vermiştir.
 • 1466’da Karamanoğulları Beyliği’ni ortadan kaldırmış, bunun üzerine son Karamanoğlu Bey’i Pir Ahmet Bey, Uzun Hasan’a sığınmıştır.
 • Anadolu’ya egemen olmak isteyen Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın Karamanoğlu Bey’i Pir Ahmet’in de kışkırtması sonucunda ayaklanması üzerine 1473 yılında Otlukbeli Savaşı yapılmıştır. Yapılan savaşı Osmanlılar kazanmış ve Doğu Anadolu Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Denizlerdeki Fetihler

 • 1456′ da Ege Adaların’dan İmroz, Taşoz, Limni, Bozcaada ve Semadirek alınmıştır.
 • 1462′ de Midilli Adası ele geçirilmiştir.
 • 1470′ de Eğriboz Adası alınmıştır.
 • 1475′ de Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanma ile Kırım Yarımadası ele geçirilerek Kırım Hanlığı’na son verilmiştir.

Kırım Yarımadası, bu dönemde Kıpçak Türklerinden Kırım Hanlığının idaresi altındaydı. Karadeniz’e ve İstanbul Boğazı’na hakim stratejik öneme sahiptir. Cenevizliler, Kırım ve Azak Kalesi kıyılarında Kefe ve Menkup gibi önemli ticari kolaniler kurmuşlar ve Kırım Hanlığı’nın içişlerine karışmaya başlamışlardır.

Fatih’in Kırım’ı Almak İstemesinin Nedenleri:

 • Cenevizlilerin Kırım’daki varlıklarına son vermek.
 • Asya ticaretine tamamen sahip olmak.
 • Eflak ve Boğdan bölgelerini doğudan kuşatabilmek.

Kırım’ın Alınmasının Sonuçları:

 • Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.
 • Karadeniz kıyılarındaki son Ceneviz kolonileri de ortadan kalkmıştır.
 • İpek yolu ve Karadeniz ticaretinin denetimi Osmanlı Devleti’nin eline geçmiş, böylece Osmanlı ekonomisi güçlenmiştir.
 • Asya Türkleriyle temasa geçilmiştir.
 • Eski bir Türk hanlığının Osmanlı yönetimine girmesi devleti güçlendirmiştir.
 • Ege ticaretinin güvenliğini sağlamak amacıyla Saint Jean Şövalyelerinin elinde bulunan Rodos Adası üç kez kuşatıldığı halde alınamamıştır.
 • 1479’da Kefalonya, Zanta ve Ayamavra adaları fethedilmiştir.
 • Katolik mezhebinin merkezi Roma’yı ele geçirmek amacıyla İtalya Seferi düzenlenmiş ve 1480 yılında Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanma ile Otranto Kalesi ele geçirilmiştir. Fakat Fatih’in ölümü ile nedeniyle elden çıkmıştır.

Osmanlı Venedik Deniz Savaşları

Nedeni: Osmanlıların İstanbul’u almasının ve Karadeniz ile Ege ticaretini ele geçirmesinin deniz ticareti sayesinde gelişen Venedik’ in ticaretine darbe vurması.

Sonucu: Venedik donanmasının Osmanlı donanmasında daha güçlü olmasından dolayı Osmanlılar Venediklilere karşı tam bir üstünlük kuramamış ve bu yüzden Osmanlı – Venedik deniz savaşları 16 yıl sürmüştür. Savaşın sonlarında Osmanlı Devleti’nin üstünlüğü ele geçirmesine rağmen yapılan antlaşmayla, Venedikliler;

a) İstanbul’da sürekli bir elçi bulundurma, ( Balyos adı verilen bu elçiler Osmanlı Devleti’ndeki Venediklilerin hukuksal davalarına bakacaklardı.)

b) Osmanlı sularında serbestçe ticaret yapabilme hakkını elde etmişlerdir.

 • Osmanlı – Venedik savaşları sırasında Arnavutluk üzerine iki sefer düzenlenmiş ve 1478 yılında Arnavutluk Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Son olarak Fatih Sultan Mehmet’e Fatih denilmesinin sebebi onun fetihleridir.

Fatih; fetheden demektir. Bu yüzden böyle anılmaktadır.

Bir Cevap Yazın