Oryantalizmin gerçek gayesi nedir?

Batı ile doğu her zaman bir mücadele içerisinde olmuştur. Bu mücadele süreci içerisinde kah doğu üstün gelmiş, kah da batı gelip gelmiştir. Tarihi seyre dikkat edildiğinde, gerçekleşen doğu ve batı arasındaki savaşlar ve mücadeleler, dalgalı bir şekilde gider. Ancak Osmanlı devletinin Anadolu coğrafyasında İslam inancını hakim kılmaya başlamasıyla beraber, batı uzun zaman mağlup olmaktan kendisini kurtaramamıştır. Osmanlı devletinin yani doğunun ve İslam inancının kendilerinin varlığı için bir tehdit unsuru oluşturduğunu anlayan batı, mücadelesini savaşarak değil, içten çökertmeyle yürütmek istemiştir. Bu taktiğinde başarılı olan batı, bugün doğu üzerinde hakimiyetini sürdürmektedir.5087

Bu mücadele içerisinde galip gelerek, her yönden kendisini geliştiren batı medeniyeti, doğu medeniyetinin bir daha canlanmaması adına, onu diri tutan değerlerini tahrif etme, yaşanmaz kılma, huzursuz ve bilinçsiz bir coğrafya oluşturma gayesini gütmüştür. Bunların yapılabilmesi için insan mühendisliği kıvamında enstitüler kurarak, doğuyu her zaman analiz ettirmiştir. Bu şekilde doğuluların yaşamlarını ve inançlarını, eksilerini, artılarını bilen ve öğrenen batı, çalışmalarını doğunun daha aşağılık bir geleceğe sahip olması için yürütmüştür.

Bunları benim dediğimi sanmayın. Oryantalizmin en iyi kitaplarından birisini yazan ve en çok okunanlar arasında bulunan bir oryantalistin söyledikleri ve haklı tespitleridir bunlar. Bu kişinin tespitlerine herkes katılmakla beraber, eklemelerde yapıyorlar. Yani açık bir şekilde şarkiyatçılık olarak batıda doğan enstitülerin asıl amacının, doğu kaynaklarının tespit edilmesi ve bu kaynakların batının lehine kullanılmasını sağlamak. Bunun için doğu milletlerinin diktatörlük rejimi içerisinde yönetilmesini sağlamak, oralardaki idarenin batı kafasına sahip, yani müsteşrik vasıflı insanlarca yönetilmesini sağlamak, onların sosyal uyanış ve bilinçlenmesinin önüne geçmek gibi bir takım çalışmalar yapılıyor.

Bugün ise birileri hala oryantalizmi, doğunun batı tarafından tahlil edilerek, onların daha iyi bir hayata kavuşmasında bilimsel çalışmaları ifade ettiğini iddia edenler var.

 

Bir Cevap Yazın