Orhan Gazi kimdir?

Orhan_Gazi

Orhan gazi, hicri 680 miladi tarih olarak 1281 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Osman Gazi annesi Mal Hatun’dur. 1326 ile 1359 yılları arasında devletin başında bulunmuştur. Osmanlı Devletinin, bir beylikten çıkıp büyük bir devlet olarak meydana gelmesinde ve teşkilatlanmasında Orhan Gazi’nin rolü büyüktür.

Orhan Gazi, tarihi bilgilere göre suret olarak sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlü olmakla beraber sireti, yumuşak huylu, cesur, merhametli, fakat yerine göre şiddetli ve şecaatli olan bir liderin özelliklerini taşımakta idi. Aynen babası Osman Bey gibi fakirleri sever ve ulemaya gerekli hürmeti gösteren biriydi. Şahsi hayatında Son derece dindar olan Orhan Gazi, toplum içinde adaletli ve eşit davranırdı. Halk içine girerek, onlarla beraber yemek yer ve dertlerini dinler aralarında dolaşırdı. Hal ve hareketlerinde çok dikkatli ve düşünerek davranır ve hiç aceleci ve telaş göstermezdi. Hatta İznik’i fethettiği zaman orada yaşayan Hıristiyanlara karşı göstermiş olduğu tavır ve insanca muamele, dillere destan olmuştur. Bundan dolayı Orhan Gazi’nin her cihetten büyük bir insan ve devlet adamı olduğunu sadece Türk tarihçiler değil, aynı zamanda birçok yabancı tarihçiler de tasdik etmişlerdir.

Orhan Gazinin hayatı büyük bir kısmı at sırtında, harp meydanlarında geçmiştir. Daha 15 yaşından itibaren harplere iştirak etmeye başlamış ve başa geçtikten sonra da ordunun önünde savaşlara katılmıştır. Bu özelliğinden dolayıdır ki devletin başına geçtikten sonra babasından teslim aldığı toprakları yaklaşık olarak altı misline çıkararak 95.000 km. kare ulaştırmıştır.

Orhan Gazi, babası gibi bir devlet reisi sıfatı ile bütün harplerde bizzat ordunun başında katılmıştır. Başta da bahsettiğimiz gibi Orhan Gazi devletin teşkilatlanmasında önemli rol oynayan bir devlet reisi olarak, devletin toprakları genişlenirken intizamlı ve düzenli bir idare sistemine bağlanması gerekliliğini görmüş ve bunun için devletin teşkilatlanma işini Alaeddin Pasa ile, Şeyh Edebali’nin bacanağı Çandarlı Kara Halil paşaya bırakmıştır.

Orhan Gazi’nin devleti teşkilatlandırmasına baktığımızda, zamanında yapılan teşkilatı üç noktada toplamak mümkündür. bunlar para, kıyafet ve orduda yapılan düzenlemelerdir.

Orhan Bey’in büyük oğlu olan Süleyman Pasa, kendisinden önce vefat için, daha hayatta iken başkumandanlık vazifesini ikinci oğlu Murad Hüdavendigar’a bırakmıştır.
Bursa fethedildikten sonra Orhan bey, burada hem cami, hem medrese yaptırmış ve ilk olarak Osmanlı tarihinde sultan lakabı da bu zamanda kullanılmıştır. İlk yaptığı yeniliklerden biri ve hemde devlet olma manasını kazandıran Osmanlı parasını da Orhan Bey bastırmıştır. Tarihte ilk olarak Avrupa’ya geçen ilk Müslüman Türkler  Orhan Bey zamanında geçilmekle beraber, İstanbul’un Anadolu yakasında ki toprakların tamamı Orhan Bey zamanında alınarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yeni fethedilen yerlerde yaşayan Hıristiyan halka uygulanan davranış şekli Osmanlılara karşı hayranlığı arttırdığı için yeni fetihleri kolaylaştırmıştır.

Orhan Bey zamanında fethedilen yerler şöyledir: ilk olarak 1326’da Bursa fethedilir, ondan sonra 1329’da İznik, 1337’de ise Gemlik’i fethedilir. Tarihte Maltepe zaferi olarak bilinen ve Bizanslılara karşı yapılan Palekanon  zaferini kazanır. 1345 yılında ise herhangi bir savaş yapılmadan Karasi Beyliği Osmanlı devletine katılır. Son olarak da1354 tarihinde Ankara ve Gelibolu fethedilir.

Orhan Gazi 1360 yılında 79 yaşında iken  vefat etmiş ve türbesi Bursa’da olan babasının türbesinin yanına yapılarak buraya defnedilmiştir.

Orhan Gazi, üç evlilik yapmıştır. İlk evliliği  Nilüfer Hatun’dur. Bu eşinden Süleyman Paşa, Murad Çelebi ve Kasım Çelebi adında üç oğlu olmuştur. İkinci eşi yine bir Bizans prensesi olan Asporça’dan  İbrahim Çelebi adında bir oğlu, ve son olarak üçüncü eşi ise yine Bizans hükümdarı olan Kantakuzenos’un kızı Teodora ile evlenmiş ve bir Halil Çelebi isminde bir oğlu olmuştur.

Bir Cevap Yazın