Maslow teorisi nedir?

Maslow 1908 yılında kalabalık Yahudi bir ailenin yedinci çocuğu olarak New York’ta dünyaya geldi. Maslow, New York Şehir Kolejinde Hukuk eğitimi almıştır. Daha sonra bu eğitimi yarıda bırakarak Cornell Üniversitesi’nde felsefe ve psikoloji bölümünde eğitim hayatına devam etmiştir. Psikoloji hocasıyla anlaşamadığı için, bir dönem sonra New York Şehir koleji’ne geri dönüş yaptı. Ardından Winconsin Üniversitesine girerek psikoloji ve felsefe alanında master eğitimini yaptı. Tabi onu tanımamızı sağlayan asıl çalışma Maslow teorisidir. Bu teori Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir.
maslow teorisi

Maslow teorisi, insanların belirli alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşik yapı oluşturan daha ‘üst alandaki ihtiyaçları giderme arayışına girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin, o dönem için daha baskın olan ihtiyaç basamağının özelliği tarafından belirlendiğini ifade etmektedir. Bu teoriyse göre kişi, bir basamaktaki ihtiyaçları tam olarak gidermeden bir üst seviyedeki ihtiyaç basamağına geçemez. Hepimizin okul hayatımızdan hatırladığı bir piramit vardır. Şu an gözünüzün önüne gelmiştir. İhtiyaçlar piramidi olarak zihinlerimizde yer edinen bu piramitte ihtiyaçlar şu şekilde sıralanmıştır:

* Fizyolojik ihtiyaçlar (nefes, besin, su, uyku, denge , cinsellik, boşaltım)
* Güvenlik ihtiyaçlar (vücut, sağlık, iş, kaynak, etik, aile, mülkiyet güvenliği)
* Ait olma, sevgi, sevecenlik ihtiyaçlar (aile, arkadaşlık, cinsel yakınlık)
* Saygınlık ihtiyaçlar (kendine saygı, , başkalarına saygı , güven, başarı, diğerlerinin saygısı)
* Kendini gerçekleştirme ihtiyaçlar (gerçeklerin kabulü,erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, önyargısız olma,)

1- Fizyolojik İhtiyaçlar
Maslow’un teorisindeki ifadeye göre, kişinin ihtiyaçlar alanındaki en önemli olanı ihtiyaç fizyolojik ihtiyaçlardır. Fizyolojik ihtiyacını gidermiş bir birey için başka ihtiyaçların hiç bir anlam ve önemi yoktur. Birey öncelikle aç veya susuzluk ihtiyaçlarını giderecektir.

2) Güvenlik İhtiyacı
Fizyolojik ihtiyaçlardan sonra en çok öneme sahip olan ihtiyaçtır. Güvenlik ihtiyacı, korunma, barınma, mülkiyet güvenliği, kural ve yasalara uyma gibi ihtyaçlar anlamında kullanılmıştır.

3) Sosyal İhtiyaçlar
Kişiler birer canlıdır buna istinaden tek başına yaşayamazlar varlıklarını sürdüremezler, kendi hayatlarını devam ettirebilmek için başkaları da gerekmektedir. Başkalarıyla ile yaşama, arkadaşlık, onlar tarafından kabul görme, sevme ve sevilme olarak tabir ettiğimiz sosyal ihtiyaçlar bireyler tarafından vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

4) Saygınlık İhtiyacı
İnsanlar fizyolojik, güvenlik ve sosyal ihtiyaçlarını giderdikten sonra herkes tarafından kabul görmek isterler. Bu ihtiyaç bu esnada ortaya çıkar. Başkaları tarafından değer görmek, kişinin de kendine güven duymasına ve başarılı olabileceğine yönelik düşünceler içerisine girmesini sağlar.

5) Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı
Hiyerarşinin en üst basamağında yer alan kendini gerçekleştirme ihtiyacı bir nevi kişinin kendini kanıtlaması ihtiyacıdır. Her birey yeteneklerine göre kendisini ispat etmeye çalışır.

Bir Cevap Yazın