Onkoloji hastalarının tedavileri nelerdir?

Onkoloji kanserin oluşum aşamaları, kalıtımla olan ilişkis, sebepleri, teşhisi ve tedavisi, kanserle ilgili istatisikler ve kanserden korunma yöntemleri ile ilgilenen tıp dalıdır. Kanserin bir çeşit tümör türüdür, Onkoloji dilimizde ‘kanserbilimi’ olarak da ifade edilmektedir.
onkoloji tedavileri

Onkoloji 20. asrın ikinci yarısından itibaren gelişme gösteren ve hızla ilerlemeye başlayan bir tıp dalıdır. Çeşitli kanserlerin erken teşhislerinde bulunması için birçok çalışmalar yapılmış, bir çok yeni teknikler geliştirilmiştir. Ultrasound, bilgisayarlı tomografi, tekniği en çok bilinen ve gelişen tekniklerdir. Kanser tedavisi alanında da çok sayıda araştırmalar yapılmaya başlanmış. Şu an insanlar üzerinde uygulanmaya konmayan bir çok deneme mevcuttur.

Kanserin ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda yer alması sebebiyle günümüzde onkoloji önemli bir bilim dalı haline gelmiştir. Onkoloji dalında mütehassıs olanlara onkolog denilmektedir.

Kanserli hastaların yakın takibini ve tedavisini Radyasyon Onkolojisi ve Tıbbi Onkoloji (Medikal Onkoloji), bölümleri yapar. Bu hastaların takip ve tedavisinde gerektiği zaman ilgili tıp uzmanları ile işbirliği yapılma yoluna gidilir.
Kanser hücrelerin kontrol dışı çoğalması şeklinde tarif edilmektedir. Çeşitli etkenler insanın genetik yapısında değişikliklere sebep olarak kontrolsüz hücre çoğalmasına neden olur. Bu durum, kişinin sağlığı açısından herhangi ölümcül bir tehdit oluşturmuyorsa iyi huylu kanser türü olarak adlandırılır. Aksi durumda ölümcül bir özelliğe sahip ise kötü huylu olarak ifade edilir.

Onkolojik hastalıklar vücudumuzun herhangi bir bölümünde ortaya çıkabilir. Ayrıca, aynı bölgede farklı kanser türlerinin olma olasılığı da az değildir. Kanserlerin görüldüğü vücut bölgesine göre sınıflandırılması şu şekilde yapılmıştır: AIDS Bağlantılı ,Sindirim/Gastrointestinal , Jinekolojik, Solunum/Torasik, Genitoüriner, Kas ve Kemik Sistemi, Meme, Germ Hücreli, Nörolojik, Endokrin, Baş ve Boyun, Deri, Göz, Hematolojik/Kan
Onkoloji, solid doku ile kan ve lenfatik sistem kanserlerinin teşhis ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp bilim dalı olup bu alanda kendisini yetiştirmiş ve uzmanlaşmış kişilere de onkolog denilmektedir. Onkoloji tıp dalının ayrıldığı alt dallar şunlardır.

Radyasyon onkolojisi: Kanser tedavisindeki yöntemlerden sadece biri olan radyoterapi konusu ile ilgilenen alt daldır.
Cerrahi Onkoloji. Biyopsi işlemi ve tümörün çıkartılması işlemlerini muhteva eden onkoloji alanı.
Jinekolojik onkoloji: Kadın üreme organlarını içeren kanserlerin teşhis ve tedavisiyle ilgili onkoloji alt dalıdır.
Medikal onkoloji: Bazı kanserlerin tedavisinde kullanılan sadece kemoterapide kullanılan ilaçlar konusunda uzman olan alt daldır.
Pediatrik onkoloji: Yalnızca Çocuklarda görülen kanserlerin teşhis ve tedavisi ile ilgilenen onkoloji alt dalıdır.

Bazı kanser çeşitlerinde genetik yani ailesel yatkınlık baş göstermektedir. Bu tür kanserlerin gelişiminde tümör süpressör gen diye tanımlanan genetik bölgeler önemli etkiye sahiptir. Adı geçen bölgelerdeki değişimlerin kansere yol açması kolay olmamakla birlikte hem anne hem de babadan gelen genetik yapının mutasyona uğraması lazım gelir

Bir Cevap Yazın