Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün avantajları nelerdir?

Sağlık bölümleri son dönemlerde iş imkanlarının daha yüksek olmasından dolayı oldukça revaçta olan bölümlerdir. Bunlardan biri de Beslenme ve Diyetetik Bölümü’dür. Beslenme ve Diyetetik Bölümü toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözümlerin araştırılması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin beslenme plan ve politikalarının saptanması ve , farklı yaş gruplarının besin ihtiyaçlarının belirlenmesi, hastalıklara özel diyetlerin planlanması ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti vermekte olan kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi alanlarda çalışmaları yürütecek, yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
beslenmeBeslenme ve Diyetetik Bilim Dalı birçok disiplinin işbirliği ile sistemli hareket eden ve ekip çalışmasına dayalı olan bir programdır. Bu bilim dalının tek ve yetkili kişileri diyetisyenlerdir. Diyetisyenler, sağlıkla ilgili herhangi bir yüksek öğretim kurumunun en az 4 yıllık (bir yıl hazırlık ile 5 yıl) Beslenme ve Diyetetik eğitim-öğretim programını tamamlayarak “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ile “Diyetisyen” unvanı alarak bu mesleği yapmaya hak kazanan kişilerdir.

Diyetisyenler koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin her basamağında görev yapmaktadırlar. Diyetisyen; besini ve beslenmeyi en iyi ve doğru şekilde bilen, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık problemlerini araştıran, var olan besin kaynaklarını ekonomik, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan meslek grubu olup bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun beslenme programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili tek meslek alanıdır.
Diyetisyenler, akademisyenliğin yanında, sporcu sağlığı merkezlerinde, çocuk ve yaşlı bakımevlerinde, yataklı tedavi kurumlarında, yemek fabrikalarında, toplu beslenme yapılan yerlerde, gıda-ilaç sanayinde, özel beslenme-diyet merkezlerinde, görsel-yazılı basında beslenme programlarının hazırlanmasında ve yürütülmesinde çeşitli görevler almaktadırlar.
Halk sağlığı, sağlıklı beslenmenin desteklenmesi ve sürdürülmesinde önemli rol oynamaktadır. Sağlıklı büyüme ve gelişme için yaşam boyunca sağlıklı beslenmek gerekir. Günümüzde, sağlıklı besin seçimi daha çok zorlaşmakta, sosyal, ekonomik ve fiziksel sorunlardan dolayı sağlıklı besine ulaşılabilirlik kısıtlanmaktadır. Uzmanlık alanı oldukça geniş olan diyetisyenlik bölümü, çocuk ve yetişkin obezitesi, diyabet hastalığı, bebek beslenmesi, beslenme eğitimi, beslenme danışmanlığı, sporcu beslenmesi, kültürel besinler ve bu alanların uygulamaları olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılmaktadır.

Beslenme ve diyetetik bölümü psikoloji, ekoloji, sosyoloji, iktisat gibi sosyal bilimlerin yanı sıra kimya, biyokimya, genetik, fizyoloji, biyofizik, hücre biyolojisi, anatomi, nörobiyoloji ve besin teknolojisi gibi bilim dalı ve disiplinin etkileşimleri sonucunda ortaya çıkan bir bilim dalıdır.

Beslenme ve diyetetik bölümünün çalışma alanalrı şunlardır:
ÇALIŞMA ALANLARI
1- Kamu / Özel Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurumları
2- Okullar, Kreşler
3- Huzurevleri
4- Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri
5- Besin Pazarlama Hizmetleri
6- Zayıflama Merkezleri
7- Enteral-Parenteral Beslenme Destek Grupları
8- Onkoloji Üniteleri
9- Renal Bakım Üniteleri
10- Transplantasyon Üniteleri
11- Diyabet Üniteleri
12- Rehabilitasyon Üniteleri
13- Yemek Fabrikaları
14- Spor Kulüpleri Oteller
15- Deniz Ulaşım Hizmetleri
16- Hava Ulaşım Hizmetleri

Beslenme ve diyetetik bölümünün bulunduğu üniversiteler ise şunlardır:
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Okan Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Şifa Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Muğla Sıtkı K. Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bezm-i Alem Vakıf, Bitlis Eren Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Nuh Naci Y. Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Zirve Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, SANKO Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, U.A. Kıbrıs Üniversitesi

Bir Cevap Yazın