Bitlis’in tarihi yerleri neresidir?

1- Islahiye Medresesi
Bitlis’in en sağlam ve önemli yapılarından biri olan İslahiye Medresesi, Selçuklu dönemi eserlerinden biridir. 1216 yılından bu yana sağlamlığını koruyan Islahiye Medresesi, 1589 yılında Bitlis Hanı 5. Şerefhan tarafından onartılmıştır. Medrese kubbesiz olup, dikdörtgen planlıdır. Günümüzde Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmak için restore edilmiştir. Bahçesindeki türbe bölümünde; II. Şerefhan, Veli Şemseddin, Ziyaeddin Han ve Üç Bacılar Türbesi bulunmaktadır.
Bitlis-İslahiye-Medresesi
2- Ahlat Sahil Kalesi
Bitlis’in önemli kalesidir. Kalenin Urartular döneminde yapıldığı fakat 1224 yılında yıkıldığı bilinmektedir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan kaleyi tekrar yapmıştır. Kale surları günümüzde de sağlamlığını korumaktadır. Osmanlı Kalesi olarak da bilinmektedir.
3- El-Aman Hanı: Tatvan’daki bu han Anadolu’nun en büyük kervansaraylarından biridir. Dükkanları, cami ve hamamı ile bir külliye meydana getirmiştir. 16. yüzyılda Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmış olan han, mimari açıdan ilgi çekicidir. 16. yüzyılla tarihlendirilmektedir.Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından inşa ettirilmiştir.

3- Bitlis Kalesi
Bitlis’in il merkezindeki Bitlis Kalesi, dik bir yamaçta bulunmaktadır. Kale, şehrin tarihine ışık tutan en önemli yapılardan biri olup, M.Ö. 312 yılıyla tarihlendirilmektedir. Makedonya Kralı Büyük İskender’in emri ile Leys Bedlis’in yaptığı kale sarp kayalıklara yapıldığından dolayı etrafında savunma hendeği yoktur.

4- Adilcevaz Sahil Kalesi
Van Gölü kıyısında sarp kayalar üzerine bulunmaktadır. Kulesi bulunan kalenin içinde Süleyman Han Cami, buğday ambarları, su sarnıçları, cephane mahzeni, mehterhane kulesi ve 70 adet ev bulunduğu bulunmaktadır. Günümüzde yalnızca bazı kalıntıları mevcuttur.

5- Ahlat Müzesi:
Ahlat Müzesi son derece zengin bir koleksiyona sahiptir. Müzenin koleksiyonları arasında M.Ö. 2000 yılına ait olan çeşitli kaplar, 1965-1991 yılları arasında Ulu Cami’de, Çifte Hamam’da yapılan kazılarda bulunan eserler sergilenmektedir. Aynı zamanda Selçuklu dönemine ait olan keramikler de müzede sergilenen parçalar arasındadır.

5- Bitlis Ulu Camisi
Bitlis’ Ulu Camii hakkındaki bilgilere kitabesinden ulaşılmaktadır. Caminin kitabesine göre 1150 yılında Ebu’l Muzaffer Muhammed tarafından yaptırılmıştır. Cami, şehir merkezinde bulunduğundan dolayı oldukça kolay bir ulaşıma sahiptir ve ulaşım açısında zorluk yaşanmadığı için şehre gelen turistler tarafından sık sık ziyaret edilmektedir. Minare kitabesine göre minaresi 1492 yılında yapılmıştır.

6- Şerefiye Camisi ve Külliyesi
Bitlis’in merkezindeki Şerefiye Camisi ve Külliyesi; medresesi, imareti, hamamı ve türbesiyle büyük bir yapıdan meydana gelmektedir. Cami, dikdörtgen planlı olup, inşaatında kırmızı kesme taş kullanılmıştır. Caminin minberindeki ağaç işçiliği görülmeye değerdir.

7- Adilcevaz Tuğrul Bey (Zal Paşa) Camii
Adilcevaz-Ahlat yolu üzerinde olup göl kenarındadır. 16. Yüzyılda Zal Paşa tarafından yenilendiği sanılan caminin üzerinde on iki küçük kubbe bulunmaktadır.

8- Tarihi Hizan Camisi
Bitlis-Gayda yakınlarındaki Tarihi Hizan Camii, şehrin en eski yapılardan biridir.
Hizan ilçesinde bulunmaktadır.

9- Şeyh Hasan Camisi
Bitlis-Yükseliş Mahallesi’ndeki Şeyh Hasan Camii, günümüze kadar gelen tarihi eserlerden biridir. Caminin kitabesine göre 1725 yılında Haydar Ağa adlı kişi tarafından yenilendiği bilinmektedir.Caminin yapılışında kızıl kahverengi taş kullanılmıştır. Camii iki kattan oluşmaktadır. Üst katı cami, bodrum katı ise Sultan Şeyh Hasan’ın türbesinin odasıdır.

10 – Gökmeydan Camisi
Bitlis’in merkezindeki Gökmeydan Camii, kitabesine göre 1801 yılında inşa edilmiştir. Ancak mimari özelliklerinden daha eski bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, kitabenin bir onarım sırasında yazıldığını göstermektedir.

11- Sultaniye Camisi
Bitlis il merkezindeki Sultaniye Camii, Alemdar Köprüsü’ne çok yakındır. Sultaniye Camii, iki katlı olarak yapılmıştır. Caminin kitabesine göre 1828 yılında yapılmıştır. Ama mihrapta bulunan kitabesine göre ise 1784 yılında yapılmıştır.

12- Kureyşi Camisi
Kureyşi Camsii, Kureyşi semtindeki Zeydan Mahallesi’ndedir. Kitabesinde göre 1810 yılına onarımdan geçmiştir. Kureyşi Camii’nin türbesinde Sultan Kureyşi Hazretlerinin mezarı bulunmaktadır.

12- Emir Bayındır Camisi
Cami, kitabesine göre 1477 yılında Bayındır İbn Rüstem tarafından yaptırılmıştır. Yakınındaki Emir Bayındır Kümbeti (Ahlat) çok fazla ziyaret edilmesi nedeniyle caminin de ziyaretçi sayısı artmıştır. Cami, dikdörtgen planlı olup iki bölümden oluşmuştur.
13- Ahlar Mezarlığı
Bir Selçuklu mezarlığı olan Ahlat Mezarlığı, dünyanın en büyük tarihi Müslüman mezarlığıdır. Bitlis’in Ahlat ilçesi sınırlarında bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın