Nükleer enerji mühendisliği bölümünün avantajları nelerdir?

Ülkemizde 2015 yılı itibariyle Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünün olduğu tek üniversite Hacettepe Üniversitesidir. Bölüm bilim ve teknolojinin bütün dallarına katkı yapabilecek bilgi, geniş görüş, beceri ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek ve Türkiye’de ve bütün dünyada nükleer teknolojinin barışçı amaçlarla, güvenli ve çevreci bir şekilde gelişimine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Programa LYS’nin MF-4 puan türü ile öğrenci kabul edilmektedir. Lisans programının öğretim dili İngilizce olup İngilizce yeterlik sınavını geçemeyen öğrenciler bir yıl boyunca İngilizce hazırlık okumak zorundadırlar.
nükleerenerjimüh
Bu bölüm öğrencilerine nükleer tesisler ve uygulamalara yönelik pratik tecrübe kazandırmak için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na bağlı Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü’nde bulunan Triga Mark II Reaktöründe staj imkanı sağlanmaktadır.

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü lisans programına yurt içi ya da yurt dışındaki bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin geçişi ve bu öğrencinin aldığı eğitimin tanınması Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 8, 9 ve 10’daki hükümler esas alınarak yapılmaktadır.
Bu bölüm nükleer enerji mühendisliği ve nükleer bilimler alanlarında yeterli bilgi ve hesaplama deneyimine sahip; bilgi ve deneyimini, modern teknikleri ve mühendislik araçlarını kullanarak, nükleer enerji ile ilgili problemlerin çözmek için değerlendirmeyi bilen; nükleer prosesleri, tıp, enerji üretimi, endüstri ve çevreyle ilgili uygulamalarda toplum yararına etkin olarak kullanabilen; mesleki ve etik sorumluluklarının bilincinde olan; yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış; bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından izleyip kendini sürekli yenileyen bireyler olarak mezun etmeyi amaçlamıştır.

Ülkemizde nükleer enerji mühendislerinin iş olanakları son derece sınırlıdır. Ancak bu
mesleğin eğitimi sınırlı sayıda kişiye verildiğinden dolayı meslek elemanları genel olarak araştırmaya yönelik kuruluşlarda görev almaktadırlar. Bu meslekte yabancı dil çok önemli olduğu için yabancı dil bilgisi iyi olanlar daha iyi şartlarda ve daha kolay iş
bulabilmektedirler.
Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü mezunları genel olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve bağlı araştırma merkezlerinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda,Türkiye Elektrik Üretim ve İletim Şirketleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, TÜBİTAK ve bağlı araştırma merkezlerinde, Çevre ve Orman Bakanlığında, Sağlık Bakanlığında, üniversitelere bağlı teknokentlerde, onkoloji ve görüntüleme merkezlerinde, mühendis ya da araştırmacı unvanı ile çalışmaktadır. Ayrıca, mezunların bir bölümü üniversitelerde akademisyen olarak çalışmaktadır.

Yine buradan mezun olanların bir kısmı yurtdışına lisansüstü çalışma yapmak için gitmektedir. Bilhassa yurt dışında lisansüstü eğitimini tamamlamış olan mezunların önemli bir bölümü ileri gelen uluslararası şirketlerde ve araştırma kurumlarında nükleer mühendis ya da araştırmacı olarak görev yapmaktadır.
Bu programdan mezun olanlar nükleer enerji mühendisi unvanı alır. Nükleer enerji mühendisi atom çekirdeğinin çeşitli süreçler sonunda parçalanması ile ilgili enerjinin kontrollü ve
güvenli bir şekilde elde edilmesi ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli tasarım,
işletme ve araştırma çalışmalarını yürüten kişidir.

Nükleer enerji mühendisinin görevlerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:
1- Nükleer reaktörlerin ana ve güvenlik sistemlerinin tasarımı, işletilmesi,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,
2- Nükleer santrallerde üretilen enerjinin güvenli ve ekonomik bir şekilde kullanılacak duruma getirilmesine yönelik teknik çalışmalar yapma,
3- Alanı ile ilgili yeni teknolojiler üzerinde araştırma yapma, proje ve rapor hazırlama,
4- Konusuyla ilgili kullanılacak olan malzeme ve maddelerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla laboratuvar çalışmaları yapar.

Nükleer enerji mühendisi olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel yeteneğe,bilimsel meraka sahip olmalarının yanı sıra fizik ve matematik konularına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı olan, bedence sağlam, dikkatli, yaratıcı, sorumluluk duygusu gelişmiş, soğukkanlı, çabuk karar verebilen, işbirliğine açık olmaları gerekir.

Bir Cevap Yazın