Nazım Hikmet Ran kimdir?

Nazım Hikmet Ran;” Nazım Hikmet” adı ile tanınmış ünlü şair ve yazardır. Eserleri kadar, yaşam öyküsü ile de ayrıcalıklı bir yeri olan Nazım Hikmet; 15 Ocak 1902 tarihinde Selanik’te doğmuştur. Asıl doğum tarihinin 20 Kasım 1901 olduğu, kayıttaki bu tarihin ailesinin geç kaydettirmesi nedeniyle oluştuğu söylenir. Nazım Hikmet’in babası Matbuat Umum Müdürü, Hamburg Konsolosu gibi görevleri ifa etmiş olan Hikmet Bey; annesi ise Ayşe Celile Hanım’dır. Celile Hanım dönemin koşullarına göre oldukça vasıflı, becerileri olan bir bayandı. Piyano çalar, resim yapar, Fransızca bilirdi. Oğlu, Nazım Hikmet’in de iyi bir şekilde yetişmesi için çaba göstermiştir.

Nazım Hikmet 1920 yılında, Milli Mücadele’de yer almak için, arkadaşı olan Vala Nurettin ile Anadolu’ya geçmiştir. Ailesine bu hususta haber vermemiştir. Moskova’ya gitmiş; orada Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde siyasal bilimler ve iktisat okumuştur. Buradaki yıllar Nazım Hikmet’in komünizm ile tanıştığı yıllar oldu. İlk şiir kitabı da burada yayımlanmıştır: 28 Kanunisani.

Daha sonra yurda dönen Nazım Hikmet, Aydınlık dergisinde yazı yazmaya başlamıştır. Bu dergide yazdıklarında ötürü hakkında 15 yıl hapis kararı alınınca tekrar o dönemdeki adı ile Sovyetler Birliği’ne gitmiştir. Bir zaman sonra aftan yararlanıp tekrar ülkesine dönen Nazım Hikmet, bu sefer de Resimli Ay adlı bir dergide yazmaya başlamıştır. Hakkında yeniden hapis cezası kararı alınınca Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği’ne gitmiştir, oradaki yılları esnasında 25 Temuz 1951 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığından çıkarılmıştır. Bu karar üzerine büyük dedesinin vatandaşlığı olan Polonya vatandaşlığına geçip Borzecki soyadını almıştır.  Nazım Hikmet Ran, 3 Haziran 1963 tarihinde geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etmiştir.

Nazım Hikmet’in ilk şiiri olarak bilinen Feryad-ı Vatan, şair tarafından 3 Temmuz 1913 tarihinde, yani 11 yaşında iken yazılmıştır. Nazım Hikmet ilk şiirlerini hece ölçüsü ile yazmış olmakla birlikte, tarzı diğer hececilerden farklıydı.

Nazım Hikmet’in eserlerinin birçoğu ölümünden sonra yayımlanmıştır. Bu nedenle eserleri, ölümünden önce yayımlananlar ve ölümünden sonra yayımlananlar şeklinde iki bölüm olarak ele alınırlar.

Ölümünden önce yayımlanan eserlerinin bazıları şunlardır;

 • Dağların Havası(1925),
 • Sesini Kaybeden Şehir(1931),
 • Bir Öü Evi(1932),
 • Taranta Babu’ya Mektuplar(1935),
 • Kurtuluş Savaşı Destanı(1937),
 • Yeşil Elmalar(1938),
 • La Fontaine’den Masallar(1949).

Ölümünden sonra yayımlanan eserlerinin bazıları ise şu şekildedir;

 • Enayi(1965),
 • Ferhad ile Şirin(1965),
 • Yolcu(1965),
 • Yaşamak Hakkı(1966),
 • Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim(1966),
 • Memleketimden İnsan Manzaraları(1966-1967).

Bir Cevap Yazın